Ik heb een uittreksel uit het strafregister nodig

Het uittreksel uit het strafregister wordt in de volksmond vaak nog het 'attest van goed gedrag en zeden' genoemd.

Het uittreksel uit het strafregister is een opsomming van je persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Dit document kan je aanvragen in het commissariaat van je woonplaats maar ook in het Administratief Centrum (Dienst Bevolking) of in een dienstencentrum in je buurt. Via de website van Stad Gent kan je het uittreksel ook online aanvragen.

Soorten uittreksels

Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit is het basisgetuigschrift. Het wordt afgeleverd voor activiteiten waar geen wettelijke voorwaarden aan vast hangen.

Model 1 (art. 596-1 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit wordt afgeleverd voor een activiteit of beroep waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd. Dit uittreksel heb je onder andere nodig in het kader van een drankvergunning, een wapenvergunning, sportschieten, taxichauffeur, vastgoedactiviteit, enz.

Model 2 (art. 596-2 van het Wetboek van Strafvordering)

Dit uittreksel wordt afgeleverd voor activiteiten met jongeren en kinderen. Het gaat om activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voorwaarden

Iedere inwoner van de Stad Gent kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel moet dienen. Het uittreksel kan enkel afgegeven worden aan de aanvrager zelf of aan een persoon die een geldige machtiging voorlegt. De volmacht moet handgeschreven, duidelijk, gedateerd en ondertekend zijn en de reden van aanvraag en naam van de gemachtigde vermelden.

Onder bepaalde voorwaarden kan ook een werkgever, vereniging of organisatie een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij een vereniging of organisatie. Hiervoor gebruikt de werkgever, vereniging of organisatie het aanvraagformulier.
Meer info? Zie de website van de FOD Justitie.

Benodigdheden

Indien je het document wilt opvragen, moet je je identiteitskaart of de volmacht én een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever meebrengen.

Uitzonderingen: Uittreksels bestemd voor het buitenland

Deze worden getekend door de burgemeester. Aanvraag en afhaling gebeurt zoals bij de andere uittreksels uit het strafregister.

Personen die in het buitenland verblijven kunnen een uittreksel aanvragen per brief (FOD Justitie, Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel) of via mail (strafregister@just.fgov.be).

Hoe aanvragen?

Je vraagt het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Je hebt verschillende mogelijkheden om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen:

  • online (gebruik bij voorkeur uw identiteitskaart voor een veilige aanmelding)
  • bij het Loket Uittreksels (Belgen en niet-Belgen) in het Administratief Centrum Gent
  • in een dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum
  • in het politiecommissariaat van je laatste inschrijvingsadres
  • niet-Belgen die in het wachtregister ingeschreven staan (= asielzoekers in procedure), kunnen rechtstreeks een uittreksel van hun strafregister verkrijgen bij het Centraal Strafregister in Brussel.

Aflevering

Bij online aanvragen:

  • Een uittreksel model 1 wordt onmiddellijk digitaal afgeleverd tenzij er een tussenkomst van een medewerker nodig is. Indien dit zo is, word je hiervan per mail verwittigd. De aflevering van een uittreksel model 2 vereist steeds de tussenkomst van een medewerker.
  • Indien je bij een online aanvraag niet veilig bent aangemeld, krijg je per mail een link naar je document waarmee je je wel veilig moet aanmelden. Indien dit niet mogelijk is, kan je aanvinken om het document per post te ontvangen.

Bij aanvragen aan het loket:

  • Een uittreksel wordt op een werkdag zo snel mogelijk bezorgd.
  • In uitzonderlijke gevallen en indien je een aanvraag doet op zaterdag, dan duurt de aflevering iets langer. Je zal gecontacteerd worden wanneer je het uittreksel kan afhalen.

Geldigheid

Een uittreksel uit het strafregister is twee maanden geldig en kan enkel gebruikt worden voor de activiteit waarvoor het uittreksel werd afgeleverd.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.