Parkeren in Gent

Parkeerplaatsen voor personen met een functiebeperking

In Gent kunnen mensen met een functiebeperking die in het bezit zijn van een parkeerkaart gratis en onbeperkt parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Zijn deze plaatsen ingenomen, dan kunnen zij, mits het voorleggen van een geldige parkeerkaart, gratis parkeren op plaatsen waar betalend parkeren geldt en in blauwe zones.

In parkeergarages zijn plaatsen voorbehouden voor personen met een functiebeperking. Hier geldt het gratis en onbeperkt parkeren niet.

Op voorbehouden bewonersplaatsen mag je niet parkeren met de parkeerkaart. Je kan wel een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in je straat. Klik hier voor meer info.

Parkeerplaatsen voor brom- en motorfietsen

In Gent kan je op diverse locaties aparte parkeerplaatsen voor motorfietsen vinden:

- Kammerstraat (9)

- Botermarkt (5)

- Bij Sint-Jacobs (6)

- Groothandelsplein (1)

- Parkeergarage Zuid (10)

Parkeren op het trottoir of de verhoogde berm

Sinds 1 september 2011 mogen motorfietsen op trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op verhoogde bermen worden opgesteld, zonder hierbij het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken. Bijkomende voorwaarde is dat er een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter vrij gelaten moet worden langs de buitenkant van de openbare weg. Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden.

Mits toestemming van de eigenaar mag je je brom- of motorfiets parkeren op een privé-terras, eigendom van een horecazaak.

Betalend parkeren: wat met het parkeerticket?

In Gent zijn motorrijders vrijgesteld van parkeergeld.

Parkeren in de blauwe zone

Aangezien het bij een motorfiets niet mogelijk is om een parkeerkaart voor te leggen, worden motorrijders hiervan vrijgesteld. Motorrijders mogen dus onbeperkt parkeren in een blauwe zone.

Parkeren aan school

Parkeerplaatsen aan scholen zijn vaak schaars en gegeerd tijdens de spitsuren. Stilstaan en parkeren mag enkel waar dat het toegelaten is, ook al is het maar voor eventjes. Dubbel parkeren, parkeren aan een bushalte, op het fietspad, op een zebrapad of op de stoep is verboden.

Fout geparkeerde wagens brengen kinderen in gevaar. Ze belemmeren het zicht zodat overstekende kinderen het extra moeilijk hebben om het andere verkeer te zien en zelf ook niet goed gezien worden. Voetgangers en fietsers worden op die manier vaak gedwongen om uit te wijken naar de rijbaan, waar ze meer gevaar lopen.

Let bovendien ook heel erg goed op dat er zich geen kind voor of achter je wagen bevindt als je vertrekt of manoeuvreert.

Parkeerschijf

Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht:

  • In blauwe zones;
  • Op openbare wegen met blauwe zones;
  • Op plaatsen waar een P-bord staat aangevuld met een onderbord "Parkeerschijf";
  • Als de parkeermeter of betaalautomaten het niet doen.

Op deze plaatsen moet de schijf gebruikt worden van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds tenzij de plaatselijke signalisatie anders aanduidt.

Je stelt de parkeerschijf in op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Dat streepje kan dus een half uur of een heel uur aanduiden. Vanaf het aangeduide streepje heb je 2 uur parkeertijd, maar de stad kan door onderborden deze tijd langer of korter maken.

Niet iedereen moet de parkeerschijf gebruiken. Deze categorieën zijn vrijgesteld:

  • Alle voertuigen die geen auto's zijn (motorfietsen);
  • Voertuigen die bestuurd worden door een persoon met een handicap die de speciale parkeerkaart voor gehandicapten plaatst;
  • Bewoners die een bewonerskaart hebben als de signalisatie duidelijk vermeldt: "uitgezonderd bewoners".
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.