Welke regels gelden voor de e-step?

Wie een e-step gebruikt, wordt aanzien als een fietser, ongeacht de snelheid waarmee je rijdt. 

De maximaal mogelijke snelheid van een elektrische step mag niet hoger zijn dan 25 km per uur. Steps die toch sneller kunnen gaan, zijn niet op de openbare weg toegelaten.

Nieuwe regels vanaf 1 juli 2022

GEEN E-STEP ONDER DE 16 JAAR

Voor hun veiligheid mogen kinderen of jonge tieners niet langer met e-steps in het verkeer rijden. Voortaan geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen op specifieke plaatsen zoals in (woon)erven, speelstraten of voetgangerszones.  

VERBODEN OP HET TROTTOIR, GELIJKGESTELD MET FIETSERS

Gebruikers van e-steps worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Je moet dus altijd de regels voor fietsers volgen. Je mag niet langer op het voetpad rijden met je e-step, maar je moet op het fietspad rijden. Zijn er geen fietspaden, dan moet je op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.

GEEN PASSAGIERS VERVOEREN

E-steps zijn niet zo stabiel als een fiets en het risico op vallen en letsels is hoger. Het wordt daarom verboden om passagiers te vervoeren op een e-step. Dat geldt trouwens voor alle voortbewegingstoestellen, ook voor niet-gemotoriseerde.

PARKEREN

E-steps zomaar willekeurig achterlaten op de openbare weg is hinderlijk en gevaarlijk. Voor e-steps zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert.

Respecteer de wegcode

Om een elektrische step te gebruiken heb je geen rijbewijs nodig, maar dat betekent uiteraard niet dat je als bestuurder de wegcode niet moet volgen. 

Als je met een e-step rijdt,

  • veroorzaak geen hinder of een gevaarlijke situatie voor andere weggebruikers
  • pas je snelheid aan in de voetgangerszones
  • zijn autowegen en autosnelwegen verboden (bijvoorbeeld de tunnels in Brussel).

In de fietsstraten hebben steppers dezelfde rechten en verplichtingen als fietsers. Ze mogen dus ook rijden in de verboden richting van éénrichtingsstraten wanneer een bord dit toelaat voor fietsers. 

Ten slotte, het is verboden te rijden met een step in stations en openbare gebouwen. 

Veiligheid

Het dragen van een fietshelm is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen.

Rijden onder invloed van alcohol is volledig verboden. Op dat vlak vallen steppers onder dezelfde wetgeving als autobestuurders (niet meer dan 0,5 promille alcoholgehalte). En het is dus ook niet toegelaten om te steppen met een smartphone in je handen. 

Bovendien is het verplicht om, tussen zonsondergang en –opgang wanneer het zicht beperkt is tot 200m, een wit of geel licht aan de voorkant en een rood achterlicht te dragen. Dit kan bijvoorbeeld op de kleding, rugzak of helm bevestigd worden. 

Ten slotte is het aanbevolen om een familiale verzekering af te sluiten die de schade veroorzaakt aan derden vergoedt.

E-step met zadel

Een elektrische step met zadel wordt inderdaad als bromfiets klasse A gezien indien deze niet sneller dan 25 km/h kan rijden - indien de maximumsnelheid 45 km/h bedraagt geldt de e-step met zadel als bromfiets klasse B en is een rijbewijs AM vereist.

Voor het besturen van een e-step met zadel moet men minstens 16 jaar zijn. Voor beide categorieën moet de e-step verzekerd worden als bromfiets en ingeschreven worden.

Ook de andere regels voor bromfietsen gelden voor e-steps met zadel:

  • Het is verplicht een helm te dragen.
  • De lichten van de elektrische step moeten altijd branden, ook overdag.
  • Zorg dat je steeds volgende documenten kan voorleggen indien je je met de step op de openbare weg begeeft: identiteitskaart, gelijkvormigheidsattest, geldige verzekering, kentekenbewijs. Heeft je e-step met zadel een maximale snelheid van 45 km/h dan moet je ook een rijbewijs kunnen voorleggen.

Een elektrische step met zadel en maximale snelheid van 25 km/h moet op het fietspad rijden. Met een elektrische step met zadel met een maximale snelheid van 45 km/uur mag je op het fietspad rijden waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u. Hou er rekening mee dat je de fietsers hierbij niet mag hinderen. Op andere wegen moet je het fietspad gebruiken, tenzij dit anders aangegeven wordt door verkeersborden.

(Bron: FOD Mobiliteit, Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Vlaamse Overheid)

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Gent via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.