Welke specifieke verkeersregels gelden voor motorritten in groep?

Veel motorrijders beleven hun passie graag in groep. Dit kan gaan van twee motorrijders tot enkele honderden voor de grootste tochten! Welke specifieke verkeersregels gelden er voor motorrijders in groep?

Wat is een groep motorrijders?

In de reglementering wordt er gesproken over een groep vanaf twee motorrijders. Zodra ze dus met twee of meer zijn op een openbare weg die in rijstroken is opgedeeld, hoeven ze niet achter elkaar te rijden. Ze mogen dan in twee evenwijdige rijen rijden zolang ze een veilige afstand houden van hun voorliggers. Als de weg niet in rijstroken is opgedeeld, mogen ze nooit meer dan de helft van de rijbaan innemen. Als het dan nog onmogelijk is voor tegenliggers om te passeren, moeten ze in één rij achter elkaar rijden.Het voordeel van geschrankt rijden is dat elke motorrijder genoeg plaats heeft, zowel naast zich om een put of een ander obstakel te vermijden, als voor en achter zich om weer in te voegen en achter elkaar te rijden mocht dit nodig zijn (bijvoorbeeld om een scherpe bocht te nemen of in geval van tegenliggers op een smalle weg).

De regels verschillen volgens de grootte van de groep

Zo kan een groep van 15 tot 50 leden begeleid worden door minstens twee wegkapiteins. Als er meer dan 50 motorrijders samen op pad zijn MOETEN ze begeleid worden door minstens twee wegkapiteins. Hieruit kan worden besloten dat groepen van 15 leden of minder niet kunnen rekenen op een wegkapitein.Wegkapiteins zorgen voor een vlot verloop van de rit. Behalve wanneer er verkeerslichten zijn, mogen zij het verkeer op kruispunten stilleggen met behulp van een C3-bord om de groep te laten voorbijrijden. Deze wegkapiteins moeten minstens 25 jaar zijn en retroreflecterende kledij dragen waarop in zwarte letters op de rug het woord “wegkapitein” gedrukt staat.Gezien hun belangrijke rol moet de organisator van de motorrit zorgen voor goede wegkapiteins. Gelukkig bieden motorfederaties en opleidingscentra cursussen tot wegkapitein aan. Er moeten ook genoeg wegkapiteins voorzien worden voor het aantal deelnemers. Als er te weinig zijn om de groep te kunnen beheren, is de kans groot dat ze heel onvoorzichtig zijn wanneer ze de groep moeten inhalen!

Enkele tips voor deelnemers…

Het is beter om de minst ervaren motorrijders vooraan in de groep te laten rijden om zo een harmonicaeffect te vermijden. Maar helemaal op kop moet een ervaren chauffeur rijden die een redelijk en vast tempo aanhoudt en die ruim onder de snelheidslimiet blijft, zodat de wegkapiteins niet voortdurend te snel moeten rijden om de groep te kunnen inhalen!Voor andere deelnemers is het belangrijk om de rij(en) te respecteren, om inhaalbewegingen te vermijden (want die kunnen ervoor zorgen dat de groep gedesorganiseerd raakt) en om te waken over de samenhang van de groep. Om veiligheidsredenen – en mobiliteitsoverwegingen – is het overigens ook beter om de hele grote groepen te verdelen in enkele kleinere subgroepen die apart vertrekken. De andere weggebruikers zullen hen hiervoor dankbaar zijn!

Bron: Secunews.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Gent via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.