Selectieproeven en -voorwaarden

Uniformfuncties

Voor alle politiefuncties organiseert de politie een objectieve en transparante selectieketting volgens een assessment center methode. Dit houdt in dat je als kandidaat een uitvoerige reeks proeven aflegt en dat je telkens voor een proef moet slagen om te kunnen doorstoten naar een volgende proef. Deze selectieproeven zijn gespreid over vier dagen in een periode van drie tot zes maanden die volgen op je kandidaatstelling.

De selectieketting bestaat uit verschillende fases. Afhankelijk van de graad waarvoor je solliciteert (gespecialiseerd hoofdinspecteur en/of commissaris), wordt er een bijkomende proef georganiseerd. Meer info vind je hier.

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de politie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Zo vindt bv. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaats.

Het is pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je kan worden toegelaten tot de basisopleiding.

We onderscheiden in totaal 4 categorieën binnen de uniformfuncties, ook wel operationele functies genoemd:

  • Agent van politie
  • Inspecteur van politie
  • Hoofdinspecteur van politie
  • Commissaris van politie

Meer uitgebreide informatie (zoals de toelatingsvoorwaarden, selectiereglementen, enz.) over de verschillende uniformfuncties vind je hier.

Burgerfuncties

De politie is meer dan een grote familie van politiemensen met politietaken.

Ongeveer 20% van het politiepersoneel is tewerkgesteld in een burgerfunctie (CALog-personeelsleden). Dit zijn administratieve, ondersteunende of technische functies.

Voor alle burgerfuncties organiseert de politie een objectieve en transparante selectieketting. Dit houdt in dat je als kandidaat een uitvoerige reeks proeven aflegt en dat je telkens voor een proef moet slagen om te kunnen doorstoten naar een volgende fase.

De selectieketting bestaat uit verschillende fases. Meer info vind je hier

Binnen de groep van burgerpersoneelsleden onderscheiden we 4 niveaus:

  • Niveau A: adviseur (master/licentiaat of gelijkwaardig)
  • Niveau B: consulent (professionele bachelor of gelijkwaardig)
  • Niveau C: assistent (diploma/getuigschrift van 6 jaar voltijds secundair onderwijs)
  • Niveau D: bediende/arbeider (geen diplomavereiste)

Meer uitgebreide informatie vind je terug op de website van Jobpol.

Jobsite www.honderdprocentflik.be

Op onze jobsite www.honderdprocentflik.be vind je alle informatie over een job bij de Politie Gent. Daarnaast vinden potentiële kandidaten er ook terug aan welke criteria ze moeten voldoen om flik te worden en welke stappen ze zullen moeten doorlopen in het kader van de selectieprocedure. Tenslotte voorziet de website in een aantal tips ter ondersteuning bij de voorbereiding op de selectieproeven. Aan de hand van een aantal voorbeeldvragen krijgt de kandidaat-flik ook een idee van de uitdagingen die hem of haar nog te wachten staan tijdens de proeven.

Interesse in een job bij politie? Surf dan zeker eens naar onze jobsite www.honderdprocentflik.be.

Promoteam

Het Gentse politiekorps beschikt over haar eigen promoteam.

Dit team heeft als doel om onze politiezone op de (politie)kaart te zetten. Door aanwezig te zijn op rekruteringsevenementen, infodagen, studiebeurzen, afstudeerbeurzen, enz. proberen zij jong en oud, met of zonder migratieachtergrond, warm te maken voor een job bij de Gentse politie.

De leden van het promoteam zijn allemaal vrijwilligers die werken binnen het Gentse politiekorps. Zij kennen het reilen en zeilen van onze politiezone, werken graag binnen het Gentse korps én zijn gemotiveerd om nieuwe (potentiële) personeelsleden te laten kennismaken met de Gentse flikken. Met andere woorden: het zijn de juiste mensen op de juiste plaats.

Om goed voorbereid aan jouw selectie te beginnen, is een gesprek met een lid van het promoteam een echte aanrader. De contactgegevens van de leden van ons promoteam vind je terug via deze link. Je hoeft enkel de juiste gegevens in te geven: "Lokale Politie" - "Provincie Oost-Vlaanderen" en "Politiezone 5415-Gent" en je krijgt een lijst met alle contactpersonen van de Gentse lokale politie. Elke contactpersoon heeft zijn/haar eigen talenten en behoort toe tot een specifieke dienst (vb. Wijkdienst, Interventiedienst, enz.) binnen het Gentse politiekorps.

Heb je een vraag? Aarzel dan zeker niet om één van deze personen te contacteren. Dit kan telefonisch, via hun eigen mailadres of door een mailtje te sturen naar de algemene mailbox honderdprocentflik@police.belgium.eu.

Beroepenvoorlichters

Bij andere politiezones spreekt men eerder van 'beroepenvoorlichters'. Deze mensen vervullen dezelfde rol als de leden van het Gentse promoteam. Ook zij zijn er om mensen te begeleiden die graag bij de politie willen werken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.