Nieuws

Ook het internet is niet vrij van racistische en negationistische uitlatingen of publicaties.

De woorden stalking en stalker zijn meer en meer het onderwerp van een item in de media. Omdat het fenomeen van stalking complex is, is meer dan één bladzijde nodig om het te schetsen.

In België worden zedenmisdrijven nog altijd in het strafwetboek vermeld als "Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid". Het meest gekende zedenmisdrijf op het internet is het verspreiden van pornografie. Daarvoor zijn op het internet tal van mogelijkheden, o.m. : www, nieuwsgroepen, IRC. De verspreiding van pornografisch materiaal kan vervolgd worden voor openbare zedenschennis (artikel 383 Strafwetboek).

Auteursrechten

"Illegaal muziekbestanden verspreiden via het internet, auteursrechten geschonden", het kan de titel zijn van een recent krantenartikel. Maar wat wordt nu juist bedoeld met "auteursrechten geschonden"?

Er bestaan verschillende technieken om een paswoord te achterhalen.