Nieuws

Ook het internet is niet vrij van racistische en negationistische uitlatingen of publicaties.

De woorden stalking en stalker zijn meer en meer het onderwerp van een item in de media. Omdat het fenomeen van stalking complex is, is meer dan één bladzijde nodig om het te schetsen.

In België worden zedenmisdrijven nog altijd in het strafwetboek vermeld als "Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid". Het meest gekende zedenmisdrijf op het internet is het verspreiden van pornografie. Daarvoor zijn op het internet tal van mogelijkheden, o.m. : www, nieuwsgroepen, IRC. De verspreiding van pornografisch materiaal kan vervolgd worden voor openbare zedenschennis (artikel 383 Strafwetboek).

De evolutie van piraterij in 2015; waaraan kunnen we ons verwachten?

Zoals elk jaar hebben de grote ontwikkelaars van beveiligingssoftware hun vooruitzichten in verband met onze digitale veiligheid gepubliceerd. Ik koos voor de rapporten van McAfee en Kaspersky om de trends op een rijtje te zetten die we in 2015 mogen verwachten.

Facebook wijzigt zijn gebruiksvoorwaarden

Door een bericht op uw tijdlijn te posten of een mail naar uw referentieadres te sturen, bracht Facebook u in december op de hoogte van zijn intentie om de gebruiksvoorwaarden van zijn diensten te wijzigen.