Herkenningspunten van de politie

Onder de herkenningspunten van de politie verstaan we onder andere het logo, de striping en de graden.

Het logo

Basisnormen van de Geïntegreerde Politie

De hervorming van de politiediensten en de oprichting van een Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus, federaal en lokaal, worden gevisualiseerd door het logo waarin zowel een hand als een vlam kunnen worden herkend. Het symbool in een cirkel versterkt de notie integratie.

De soepele lijn van de hand/vlam weerspiegelt de wil tot harmonisatie van de dagelijkse relaties met de bevolking en tussen de verschillende politiekorpsen.

De keuze van de blauwe kleur is een uitdrukking van de wens deze relaties aan te knopen in een sfeer van wederzijds vertrouwen, met het oog op een goede ordehandhaving en een optimale veiligheid voor iedereen.

Logo Geïntegreerde Politie

De politie zet zich onafgebroken in om deze opdracht zo goed mogelijk te vervullen. De notie dienstverlening was de leidraad bij de creative ontwikkeling en het streven naar de meest gepaste grafische vormgeving.

De gekozen kleuren, oker voor de Federale Politie en lichtblauw voor de Lokale Politie, komen terug in het onderstrepingslijntje onder de belettering en continuïteit die vereist zijn voor de werking.

Van de strikte toepassing hangt de kracht van het imago af. Het besef van deze kracht, de volledige instemming en de totale betrokkenheid zijn bepalend voor het succes en de geloofwaardigheid.

De federale versie

De okerkleurige onderstrepingslijn identificeert toepassingen op federaal niveau, de lichtblauwe kleur is gereserveerd voor het lokale niveau.

Police Fédérale
Federale Politie
Foederale Polizie

Tweetalige versies

Deze versies zijn voorbehouden voor gemeenten met een tweetalig statuut.

Police Politie
Politie Police

De grafische lijn

De huisstijl van de Lokale en de Federale Politie vind je in al zijn aspecten terug op het briefpapier, de visitekaartjes, de dienstnota's, enz.. Ook hier wil de huisstijl in de eerste plaats de identiteit van deze nieuwe politie weerspiegelen: open, geïntegreerd en gestructureerd op twee niveaus, uniek en origineel, soepel en harmonieus, herkenbaar en aanspreekbaar.

Net zoals bij de striping van de voertuigen zijn de soepele lijnen van het logo verfijnd, opengetrokken en op een originele manier gedraaid zodat een figuur of lijnenspel is ontstaan dat op tal van manieren - maar overal zeer herkenbaar - op een papieren, plastic of ander type drager kan worden geplaatst.

Voor briefhoofden, visitekaartjes, webpagina's of dienstnota's wordt telkens een ander stukje van het lijnenspel gebruikt. Hierdoor loopt zeer duidelijk een rode draad doorheen alle documenten of dragers die de huisstijl tonen. Tegelijkertijd heeft elk document zoals elke politieambtenaar, zijn eigen identiteit.

De kleur van het lijnenspel, zacht grijsblauw of oker, vertelt meteen of je te maken hebt met de Federale of Lokale Politie. Maar het algemeen beeld blijft hetzelfde voor lokaal en federaal: het beeld van één Geïntegreerde Politie.

De striping

De look of huisstijl van de Geïntegreerde Politie is reeds voor de bevolking te zien op het merendeel van de talrijke voertuigen van de Lokale en van de Federale Politie.

Een politievoertuig moet in de eerste plaats representatief zijn voor een politiedienst. Het moet bovendien duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn, overdag en 's nachts.

De elementen van de huisstijl op de voertuigen moeten zowel de integratie van, als het verschil tussen lokaal en federaal aanduiden. Ze moeten vernieuwend, origineel en uniek tonen en moeten openheid en aanspreekbaarheid uitstralen.

Bij de creatie van de nieuwe striping van de politievoertuigen is daarom bewust gekozen voor een grafisch zeer sterke lijn die ook terug te vinden is in de huisstijl die ontworpen is voor het briefpapier van de Geïntegreerde Politie.

Voor deze huisstijl hebben de ontwerpers de soepele en harmonieuze lijnen van het logo uit elkaar gehaald of opengetrokken, gelijkmatig vermenigvuldigd, 90° gedraaid en deze vindt men nu terug op allerhande gadgets etc.

Striping

Vier van deze lijnen vind je terug op de flanken van de voertuigen. Om ze duidelijk zichtbaar te maken, zijn de lijnen genereus vet getrokken. De bovenste lijn geeft het verschil tussen lokaal en federaal aan: grijsblauw voor het lokale en oker voor het federale.

Op de ene flank van een voertuig staan de vier lijnen vooraan, op de andere flank achteraan. Een logo met vermelding "politie" en de naam van de zone wat de lokale politie betreft, is op beide zijkanten aangebracht.

Vooraan en achteraan de voertuigen tonen twee dikke lijnen in kleur het verschil tussen een wagen van de Federale of van de Lokale Politie.

De soepele, opvallende lijnen zijn in weerkaatsend vinyl uitgevoerd om een maximum zichtbaarheid overdag en 's nachts te waarborgen.

Het resultaat is een voertuig dat je vanuit elke hoek en op elk ogenblik herkent als een politievoertuig.

De politievoertuigen met deze striping, op hun eigen manier, helpen bij de creatie van het imago van de geïntegreerde politie: vernieuwend, uniek, soepel en harmonieus, open voor ideeën, doeltreffend, herkenbaar en aanspreekbaar.

Striping véhicule

De "corporate colors"

De "corporate colors" bepalen de kleuren van enerzijds de Federale Politie en anderzijds de Lokale Politie.

Deze twee kleuren - oker voor de federale politie en lichtblauw voor de Lokale Politie - worden op een originele maar ook doeltreffende manier gebruikt.

De kleurverschillen vind je onder andere op de hoofddeksels, op de borstkentekens (of op het naamplaatje) en op het gradenplaatje.De graden van de Geïntegreerde Politie

De politie omvat 5 groepen van politiegraden genoemd "kaders":

  • Het hulpkader
  • Het beveiligingskader
  • Het basiskader
  • Het middenkader
  • Het officierenkader

Sinds 9 mei 2016 kunnen personeelsleden – Ops en CALog – van de Geïntegreerde Politie met

13 jaar graadanciënniteit hun graad laten voorafgaan door het kwalificatief ‘eerste’. Onder de symbolen die de graad weergeven, is een horizontale

lijn toegevoegd.

Graden van de Federale Politie

Graden Federale Politie

Graden van de Lokale Politie

Graden Lokale Politie

Interventiearmband

Politieambenaren hebben bijvoorbeeld bij acties in burgerkledij of als er risico is op vuurwapengebruik, niet de gelegenheid eerst hun legitimatiekaart te tonen. De politieambtenaar kan zijn functie van politieambtenaar dan kenbaar maken door een interventiearmband boven de burgerkledij te dragen. Net zoals bij de fel oranje overgooier betekent het dragen van de interventiearmband niet dat de politieambtenaar zijn legitimatiekaart niet meer hoeft te tonen.

 

Genummerd

Op elke interventiearmband wordt een onuitwisbaar nummer aangebracht. En elke politieambtenaar krijgt zijn persoonlijke interventiearmband. Deze maatregel is genomen omdat het risico bestaat dat derden de armband zouden misbruiken. Het verlies van dergelijke armband zal dan ook telkens zeer nauwgezet onderzocht worden. Als de politieambtenaar bijvoorbeeld het korps verlaat of met pensioen gaat, moet zij of hij de interventiearmband inleveren.