Federale Politieraad

De Federale Politieraad verleent advies aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, onder andere over het ontwerp van het nationaal Veiligheidsplan (NVP) waarvan het de uitvoering geregeld evalueert.
Deze raad is eveneens belast met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de Federale Politie en van de lokale politiediensten, in het bijzonder op basis van een jaarlijks rapport opgesteld door de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale politie (AIG).

De Federale Politieraad telt, zijn voorzitter niet meegerekend, evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden en werd dusdanig samengesteld dat alle instellingen die te maken hebben met het veiligheidsbeleid, erin vertegenwoordigd zijn.

 

 Publicatie: 2004-05-28

 

Leden 

 

Voornaam - NAAM

Functie

1

Willy BRUGGEMAN

Voorzitter

2

Rebecca DERUITER

Vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken

3

Kristof DE PAUW

Vertegenwoordiger van de Minister van Justitie

4

Pierre VANDERHEYDEN

Procureur-generaal plaatsvervangend

5

Gilles MAHIEU

Gouverneur

6

Frédéric VAN LEEUW

Federale Procureur

7

Guido VERMEIREN

Procureur des Konings

  Ine VAN WYMERSCH  Procureur des Konings plaatsvervangend

8

-

Onderzoeksrechter

 

Olivier ANCIAUX

Onderzoeksrechter plaatsvervangend

9

-

Burgemeester VL

10

-

Burgemeester WL

11

Marc DE MESMAEKER

Commissaris-generaal van de Federale Politie

12

Michel GOOVAERTS

Korpschef Lokale Politie

 

Serge MUYTERS

Korpschef Lokale Politie plaatsvervangend

Secretariaat 

Naam Voornaam
VANDEVELDE Carine

 

Contactadres:

 • Wetstraat 2 (4de verdieping)
  1000 Brussel

 

 

Publicaties 

Verslag

 • 2009-07-08 : Globaal verslag van de vergaderingen over het verslag "10 jaar politiehervorming"

 

Bijdragen

 • 2009-07-08 : Verslag "10 jaar politiehervorming" - Reacties Brice DE RUYVER

 

Adviezen

 • 2009-05-29 : Verslag " 10 jaar politiehervorming"
  • 2008-01-22 : Advies over het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011
  • 2006-11-24 : Opleiding
  • 2006-09-12 : Uitoefenen van administratieve taken door de Lokale Politie, ondermeer in het raam van artikel 25 van de wet op het politieambt
  • 2006-08-30 : Evaluatie van de evaluaties

   

  Jaarverslagen

  • 2022-09-06 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2021-augustus 2022
  • 2021-09-07 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2020-augustus 2021
  • 2020-12-12 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2019-augustus 2020
  • 2019-09-10 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2018-augustus 2019
  • 2018-10-23 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2017-augustus 2018
  • 2018-03-27 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2016-augustus 2017
  • 2017-01-24 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2015-augustus 2016
  • 2015-10-20 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2014-augustus 2015
  • 2015-10-20 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2013-augustus 2014
  • 2013-12-03 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2012-augustus 2013
  • 2012-09-04 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2011-augustus 2012
  • 2011-11-08 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2010-augustus 2011
  • 2010-06-22 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2009-augustus 2010
  • 2009-05-28 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2008-augustus 2009
  • 2008-09-02 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2007-augustus 2008
  • 2007-12-18 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2006-augustus 2007
  • 2005-06-30 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2004-juni 2005

   

  Werkgroepen 

   

  Meetings 2023

  • Dinsdag 17 januari 2023

  • Dinsdag 7 maart 2023

  • Dinsdag 25 april 2023

  • Dinsdag 13 juni 2023

  • Dinsdag 5 september 2023

  • Dinsdag 21 november 2023

  • Dinsdag 5 décember 2023

   

  Agenda

   

   

Federale Politieraad