Federale Politieraad

De Federale Politieraad verleent advies aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, onder andere over het ontwerp van het nationaal Veiligheidsplan (NVP) waarvan het de uitvoering geregeld evalueert.
Deze raad is eveneens belast met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de Federale Politie en van de lokale politiediensten, in het bijzonder op basis van een jaarlijks rapport opgesteld door de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale politie (AIG).

De Federale Politieraad telt, zijn voorzitter niet meegerekend, evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden en werd dusdanig samengesteld dat alle instellingen die te maken hebben met het veiligheidsbeleid, erin vertegenwoordigd zijn.

 

 Publicatie: 2004-05-28

 

Leden 

 

Voornaam - NAAM

Functie

1

Willy BRUGGMAN

Voorzitter

2

Hans WANDERSTEIN

Vertegenwoordiger van de Minister van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken

3

Bart DOMBRET

Vertegenwoordiger van de Minister van Justitie

4

Ignacio DE LA SERNA

Procureur-generaal

 

Christian DE VALKENEER

Procureur-generaal plaatsvervangend

5

Gilles MAHIEU

Gouverneur

6

Frédéric VAN LEEUW

Federale Procureur

7

Guido VERMEIRE

Procureur des Konings plaatsvervangend

8

Isabelle PANOU

Onderzoeksrechter

 

Olivier ANCIAUX

Onderzoeksrechter plaatsvervangend

9

Wim DRIES

Burgemeester VL

10

Françoise PIGEOLET

Burgemeester WL

11

Marc DE MESMAEKER

Commissaris-generaal van de Federale Politie

12

Michel GOOVAERTS

Korpschef Lokale Politie

 

Serge MUYTERS

Korpschef Lokale Politie plaatsvervangend

Secretariaat 

Naam Voornaam Functie
VANDEVELDE Carine Secretaris

 

Contactadres:

 • Wetstraat 2 (4de verdieping)
  1000 Brussel

Email: carine.vandevelde@ibz.fgov.be

 

Publicaties 

Verslag

 • 2009-07-08 : Globaal verslag van de vergaderingen over het verslag "10 jaar politiehervorming"

 

Bijdragen

 • 2009-07-08 : Verslag "10 jaar politiehervorming" - Reacties Brice DE RUYVER

 

Adviezen

 • 2009-05-29 : Verslag " 10 jaar politiehervorming"
  • 2008-01-22 : Advies over het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011
  • 2006-11-24 : Opleiding
  • 2006-09-12 : Uitoefenen van administratieve taken door de Lokale Politie, ondermeer in het raam van artikel 25 van de wet op het politieambt
  • 2006-08-30 : Evaluatie van de evaluaties

   

  Jaarverslagen

  • 2018-10-23 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2017-augustus 2018
  • 2018-03-27 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2016-augustus 2017
  • 2017-01-24 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2015-augustus 2016
  • 2015-10-20 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2014-augustus 2015
  • 2015-10-20 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2013-augustus 2014
  • 2013-12-03 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2012-augustus 2013
  • 2012-09-04 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2011-augustus 2012
  • 2011-11-08 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2010-augustus 2011
  • 2010-06-22 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2009-augustus 2010
  • 2009-05-28 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2008-augustus 2009
  • 2008-09-02 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2007-augustus 2008
  • 2007-12-18 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2006-augustus 2007
  • 2005-06-30 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2004-juni 2005

   

  Werkgroepen 

   

  Meetings 2018

  • Dinsdag 22 januari 2019

  • Dinsdag 12 maart 2019

  • Dinsdag 2 april 2019

  • Dinsdag 11 juni 2019

  • Dinsdag 10 september 2019

  • Dinsdag 12 november 2019

  • Dinsdag 10 décember 2019

   

  Agenda