Federale Politieraad

De Federale Politieraad verleent advies aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, onder andere over het ontwerp van het nationaal Veiligheidsplan (NVP) waarvan het de uitvoering geregeld evalueert.

Deze raad is eveneens belast met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de Federale Politie en van de lokale politiediensten, in het bijzonder op basis van een jaarlijks rapport opgesteld door de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale politie (AIG).

Federale Politieraad

De Federale Politieraad telt, zijn voorzitter niet meegerekend, evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden en werd dusdanig samengesteld dat alle instellingen die te maken hebben met het veiligheidsbeleid, erin vertegenwoordigd zijn.

 Publicatie: 2004-05-28

Leden

 

Voornaam Naam

Functie

Willy BRUGGEMAN

Voorzitter

Rebecca DERUITER

Vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken

Kristof DE PAUW

Vertegenwoordiger van de Minister van Justitie

Ingrid GODART

Procureur-generaal

 

Pierre VANDERHEYDEN

Procureur-generaal plaatsvervangend

Gilles MAHIEU

Gouverneur

 

Denis MATHEN

Gouverneur plaatsvervangend

Frédéric VAN LEEUW

Federale Procureur

Guido VERMEIREN

Procureur des Konings

 

Ine VAN WYMERSCH

Procureur des Konings plaatsvervangend

Lionel KAENS

Onderzoeksrechter

 

-

Onderzoeksrechter plaatsvervangend

Marnic DE MEULEMEESTER

Burgemeester Vl

 

Alexis CALMEYN

Burgemeester plaatsvervangend Vl

10°

Philipe CLOSE

Burgemeester Bxl

 

Olivier DELHEUZE

Burgemeester plaatsvervangend Bxl

11°

Alice LEEUWERCK

Burgemeester Wl

 

Luc DELIRE

Burgemeester plaatsvervangend Wl

12°

Eric SNOECK

Commissaris-generaal a.i. van de Federale Politie

13°

Michel GOOVAERTS

Korpschef Lokale Politie

 

Serge MUYTERS

Korpschef Lokale Politie plaatsvervangend

Secretariaat 

Naam

Voornaam

VANDEVELDE

Carine

 

Contactadres:

 • Wetstraat 2 (4de verdieping)

  1000 Brussel

 

 

Publicaties 

Verslag

 • 2009-07-08 : Globaal verslag van de vergaderingen over het verslag "10 jaar politiehervorming"

 

Bijdragen

 • 2009-07-08 : Verslag "10 jaar politiehervorming" - Reacties Brice DE RUYVER

 

Adviezen

 • 2009-05-29 : Verslag " 10 jaar politiehervorming"
  • 2008-01-22 : Advies over het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011
  • 2006-11-24 : Opleiding
  • 2006-09-12 : Uitoefenen van administratieve taken door de Lokale Politie, ondermeer in het raam van artikel 25 van de wet op het politieambt
  • 2006-08-30 : Evaluatie van de evaluaties

 

Jaarverslagen

  • 2023-09-05 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2022-augustus 2023
  • 2022-09-06 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2021-augustus 2022
  • 2021-09-07 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2020-augustus 2021
  • 2020-12-12 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2019-augustus 2020
  • 2019-09-10 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2018-augustus 2019
  • 2018-10-23 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2017-augustus 2018
  • 2018-03-27 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2016-augustus 2017
  • 2017-01-24 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2015-augustus 2016
  • 2015-10-20 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2014-augustus 2015
  • 2015-10-20 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2013-augustus 2014
  • 2013-12-03 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2012-augustus 2013
  • 2012-09-04 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2011-augustus 2012
  • 2011-11-08 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2010-augustus 2011
  • 2010-06-22 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2009-augustus 2010
  • 2009-05-28 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2008-augustus 2009
  • 2008-09-02 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2007-augustus 2008
  • 2007-12-18 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2006-augustus 2007
  • 2005-06-30 : Activiteitenverslag van de Federale Politieraad : september 2004-juni 2005

 

Werkgroepen 

 

Meetings 2023

  • Dinsdag 17 januari 2023
  • Dinsdag 7 maart 2023
  • Dinsdag 25 april 2023
  • Dinsdag 13 juni 2023
  • Dinsdag 5 september 2023
  • Dinsdag 21 november 2023
  • Dinsdag 5 décember 2023

 

Agenda