Klachten en felicitaties

  • Als je naar aanleiding van een politieoptreden iemand wil bedanken of feliciteren, klik hier.
  • Als je een klacht over een bepaalde politie-interventie hebt, klik hier.

Alle klachten worden nadien overmaakt aan de dienst intern toezicht om deze verder te onderzoeken.

Je kan tevens terecht bij het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten door:

  • een brief ter sturen naar het Comité P, Drukpersstraat 35/1 te 1000 Brussel
  • het invullen van het klachtenformulier op de website www.comitep.be