Op deze wegen in Vlaanderen kan de betoging tegen het stikstofakkoord op 3 maart hinder veroorzaken

Op vrijdag 3 maart zullen een groot aantal land- en tuinbouwers vanuit heel Vlaanderen, veelal met tractoren, naar Brussel trekken om er te betogen tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. Dat kan van ’s morgensvroeg al verkeershinder veroorzaken op verschillende belangrijke verkeersassen in Vlaanderen.

In alle Vlaamse provincies zijn er verzamelpunten voor de aangekondigde betoging. Van daaruit willen deelnemers met tractoren via secundaire wegen naar Brussel rijden en dit vanaf 6 uur ’s ochtends. De terugkeer van de deelnemers is in de namiddag gepland, via dezelfde reiswegen, en kan opnieuw voor verkeershinder zorgen. 
 
Op de kaarten hieronder staan de gewestwegen waarop de meeste hinder wordt verwacht, vooral tijdens de ochtendspits. Op vraag kunnen we de gedetailleerde info per regio geven. 
 
We raden bestuurders van voertuigen aan om deze gewestwegen én de ruime omgeving errond te vermijden en gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen (fiets, trein) of telewerk.
 
De deelnemers aan de betoging worden vanaf 10 uur in Brussel verwacht. Meer informatie over de verwachtte verkeershinder in Brussel is hier te vinden. Het is afgeraden om met de wagen naar Brussel te gaan op vrijdag 3 maart.

 

Kaart met de reiswegen vanuit West- en Oost-Vlaanderen voor de betoging op 3 maart
Kaart met de reiswegen vanuit Antwerpen en Limburg voor de betoging op 3 maart