Algemene directie van de bestuurlijke politie

Zij is actief is op het volledige grondgebied van België. Zij verzekert de eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, zoals de opdrachten van de Wegpolitie op de autosnelwegen en de daarmee gelijkgestelde wegen, van de Scheepvaartpolitie op de Noordzee en de vaarwegen, van de Spoorwegpolitie op de spoorwegen en in de stations, van de Luchtvaartpolitie op de nationale luchthaven en in vijf regionale luchthavens en van immigratie- en grenscontrole. Ze levert eveneens gespecialiseerde steun waaronder luchtsteun en hondensteun.

Het personeel van de algemene directie voert eveneens beschermingopdrachten uit, zoals de escortes van waardetransporten, de overbrenging van gevaarlijke gevangenen, het toezicht van de Koninklijke Paleizen en de bescherming van de leden van de Koninklijke Familie, of nog de politieopdrachten bij de Shape (algemeen kwartier van de NATO in Europa).

Steun wordt tevens geleverd aan de bestuurlijke overheden en aan de lokale politiediensten, door hen gespecialiseerd personeel en materieel (sproeiwagens, politie te paard, enz.) ter beschikking te stellen in het kader van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte.

Een 24/24 uur permanentie op het vlak van bestuurlijke politie wordt verzekerd via het Nationaal invalspunt [hyperlink].

De Algemene directie bestuurlijke politie telt ongeveer 3870 personeelsleden waaronder 3400 politiemensen en 470 civiele personeelsleden.

Samenstelling

De Algemene directie bestuurlijke politie is samengesteld uit:

 • de directie van de operaties inzake bestuurlijke politie
 • de Directie beveiliging
 • de directie van de wegpolitie die centrale en gedeconcentreerde diensten bevat
 • de directie van de spoorwegpolitie
 • de directie van de scheepvaartpolitie
 • de directie van de luchtvaartpolitie
 • de directie hondensteun
 • de directie luchtsteun
 • De directie openbare veiligheid samengesteld met o.a. de Politie te paard, de sproeiwagen, enz.
 • De directie bescherming samengesteld met o.a. de detachementen belast met respectievelijk de gespecialiseerde beschermingsopdrachten van personen en goederen, de bescherming van de leden van de koninklijke familie en van de koninklijke paleizen en politieopdrachten bij de SHAPE
 • een secretariaat