Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101.
DSU

Commissariaat-generaal

De Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker oefent de functie van Commissaris-Generaal uit sinds 15 juni 2018.

Contactgegevens

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker
Commissaris-Generaal
Federale Politie
Adres: Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL
E-mail: Federal.ContactCenter@police.belgium.eu

Benoeming van de nieuwe Commissaris-Generaal

Eerste minister Charles Michel, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Minister van Justitie Koen Geens benoemen, na overleg binnen de Regering, Marc De Mesmaeker tot nieuwe Commissaris-Generaal van de Federale Politie.
De twee voogdijministers hebben het Koninklijk Besluit daartoe ondertekend.

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker kwam als eerst gerangschikte uit een selectieprocedure met zeven kandidaten, die door een onafhankelijke commissie werden geëvalueerd.

Hij zal zodoende Eerste hoofdcommissaris Catherine De Bolle opvolgen. Zij werd op 1 mei laatstleden Executive Director van de Europese politiedienst Europol. Sindsdien oefent Eerste hoofdcommissaris Claude Fontaine de functie van Commissaris-Generaal a.i. uit.

De aanwijzing van Marc De Mesmaeker als hoofd van de Federale Politie geldt voor een verlengbaar mandaat van vijf jaren.

Curriculum vitae

Marc De Mesmaeker is vader van twee dochters.

Begin jaren ‘80 ging hij van start aan de Koninklijke Militaire School en vervolgens aan de Koninklijke Rijkswachtschool. In 1983 behaalde hij een master in de criminologie. Vervolgens verwierf hij met succes een master in de rechten. In 1991 studeerde hij af aan de VUB met grootste onderscheiding en ontving hij de Prijs René Marcq.

Hij startte zijn loopbaan als pelotonscommandant Infanterie bij de mobiele groep in Wilrijk (Antwerpen). Na een passage in de Koninklijke Rijkswachtschool werd hij in 1991 verantwoordelijke van de Cel subjectieve geschillen, daarna van de Cel statuten en vervolgens directeur van de juridische dienst van de Rijkswacht.

Bij de politiehervorming in 2001 werd hij directeur van de juridische dienst van de Federale Politie. Hij mag worden beschouwd als de hoofdarchitect van het nieuwe politiestatuut. Deze functie bekleedde hij tot in 2008. Vervolgens werd hij veiligheidsadviseur van drie opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken (2008-2011).

Sinds december 2011 is hij directeur-generaal van het Administratief-Technisch Secretariaat van Binnenlandse Zaken (ATS), wederom ten dienste van drie opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken. In die hoedanigheid is hij o.a. ook voorzitter van het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie en van de wekelijkse operationele updatevergadering met de belangrijkste veiligheidsactoren.

Hij is bovendien auteur van talrijke referentiewerken over het politieambt en andere wetgeving inzake politie. Ten slotte mag Marc De Mesmaeker prat gaan op zijn goede talenkennis. Hij spreekt Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Aan het hoofd van de organisatie staat een Commissaris-Generaal . De Commissaris-Generaal voert specifieke opdrachten en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

De Commissaris-Generaal leidt en coördineert ook de drie algemene directies.

Op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen, naast de gerechtelijke federale politie, bestaan eveneens gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties.