Commissariaat-generaal

Aan het hoofd van de organisatie staat een commissaris-generaal. De commissaris-generaal voert specifieke opdrachten en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

Aan het hoofd van de organisatie staat de commissaris-generaal. Hij voert specifieke opdrachten uit en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het Commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

De commissaris-generaal leidt en coördineert ook drie algemene directies: de Algemene directie van de bestuurlijke politie, de Algemene directie van de gerechtelijke politie en de Algemene directie van het middelenbeheer en informatie.

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker oefent de functie van commissaris-generaal uit sinds 15 juni 2018.

Op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen bestaan naast de Federale Gerechtelijke Politie ook gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties (CSD’s).