Commissariaat-generaal

Aan het hoofd van de organisatie staat een commissaris-generaal. De commissaris-generaal voert specifieke opdrachten en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker oefent de functie van commissaris-generaal uit sinds 15 juni 2018.

Op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen bestaan naast de Federale Gerechtelijke Politie ook gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties (CSD’s).

Aan het hoofd van de organisatie staat de commissaris-generaal. Hij voert specifieke opdrachten uit en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het Commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

De commissaris-generaal leidt en coördineert ook drie algemene directies: de Algemene directie van de bestuurlijke politie, de Algemene directie van de gerechtelijke politie en de Algemene directie van het middelenbeheer en informatie.