Commissariaat-generaal

Aan het hoofd van de organisatie staat een commissaris-generaal. De commissaris-generaal voert specifieke opdrachten en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

De Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker oefent de functie van Commissaris-Generaal uit sinds 15 juni 2018.

Aan het hoofd van de organisatie staat een Commissaris-Generaal . De Commissaris-Generaal voert specifieke opdrachten en beschikt over zijn eigen directies en diensten die binnen het commissariaat-generaal gegroepeerd zijn.

De Commissaris-Generaal leidt en coördineert ook de drie algemene directies.

Op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen, naast de gerechtelijke federale politie, bestaan eveneens gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties.