Directie van de Financiën

De Directie van de Financiën verzekert de volgende opdrachten:

  • Bepalen van een aankooppolitiek en structurele opmaak van een meerjarig investerings- en werkingsplan (MIWP).
  • Opmaak, uitvoering en opvolging van de begroting (algemene uitgavenbegroting en middelenbegroting).
  • Voorbereiding, toewijzing en opvolging van overheidsopdrachten voor de Geïntegreerde Politie.
  • Coördinatie, vastlegging en optimaal beheer van de kredieten.
  • Voorbereiding en overmaken van facturen aan klanten; controle en betaling van facturen aan leveranciers.
  • Coördinatie en interne en externe steun voor het beheer van dienstreizen.
  • Voeren van de algemene boekhouding en opmaak van de jaarlijkse rekeningen van de organisatie.
  • Ondersteunen en raadgeven aan het directiecomité en aan de overheid op financieel vlak.
  • Analyseren van gegevens, informatie en verantwoording afleggen ten aanzien van partners en controleautoriteiten (inspecteur van financiën, controleur van de vastleggingen, Rekenhof, FOD Beleid en Ondersteuning.
  • Financiële rapportering naar interne en externe diensten in het kader van de uitvoering van de begroting.

 

Al deze missies waarborgen de optimalisatie van de financiële processen en de administratieve vereenvoudiging binnen de Federale Politie.