De commissaris-generaal

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker oefent de functie van commissaris-generaal uit sinds 15 juni 2018.

Contactgegevens

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker
Commissaris-generaal
Federale Politie
Adres: Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL
E-mail: cgc.webcare@police.belgium.eu

Benoeming van de nieuwe commissaris-generaal

Eerste minister Charles Michel, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens hebben Marc De Mesmaeker op 15 juni 2018 benoemd tot de nieuwe commissaris-generaal van de Federale Politie.
De twee voogdijministers hebben daartoe het koninklijk besluit ondertekend.

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker kwam als eerste uit een selectieprocedure met zeven kandidaten die door een onafhankelijke commissie werden geëvalueerd.

Hij nam de fakkel over van eerste hoofdcommissaris Catherine De Bolle die op 1 mei 2018 werd aangesteld als uitvoerend directeur van de Europese politiedienst Europol.

Marc De Mesmaeker werd als hoofd van de Federale Politie benoemd voor een verlengbare termijn van vijf jaar.

Curriculum vitae

Begin jaren ‘80 ging hij studeren aan de Koninklijke Militaire School en vervolgens aan de Koninklijke Rijkswachtschool. In 1983 behaalde hij een master in de criminologie. Vervolgens verwierf hij met succes een master in de rechten. In 1991 studeerde hij af aan de VUB met grootste onderscheiding en ontving hij de Prijs René Marcq.

Hij startte zijn loopbaan als pelotonscommandant Infanterie bij de mobiele groep in Wilrijk (Antwerpen). Na een passage in de Koninklijke Rijkswachtschool werd hij in 1991 hoofd van de cel subjectieve geschillen, daarna van de cel statuten en vervolgens directeur van de juridische dienst van de Rijkswacht.

Bij de politiehervorming in 2001 werd hij directeur van de juridische dienst van de Federale Politie. Hij mag worden beschouwd als de hoofdarchitect van het nieuwe politiestatuut. Deze functie bekleedde hij tot in 2008. Vervolgens werd hij veiligheidsadviseur van drie opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken (2008-2011).

Van december 2011 tot juni 2018 was hij directeur-generaal van het Administratief-Technisch Secretariaat van Binnenlandse Zaken (ATS), wederom ten dienste van drie opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken. In die hoedanigheid was hij o.a. ook voorzitter van het onderhandelingscomité van de Geïntegreerde Politie en van de wekelijkse operationele updatevergadering met de belangrijkste veiligheidsactoren.

Hij is bovendien auteur van talrijke referentiewerken over het politieambt en andere wetgeving inzake politie. Ten slotte mag Marc De Mesmaeker prat gaan op zijn goede talenkennis. Hij spreekt Nederlands, Frans, Engels en Duits.

De commissaris-generaal