Directie hondensteun

De Directie hondensteun werd opgericht in 1968 bij de Speciale school van de toenmalige Rijkswacht. Zij stond in voor de opleiding van de honden en geleiders die werden ingezet bij de Rijkswacht.

Eind de jaren 60 verhuisde de opleiding van honden naar het mobiel legioen te Brussel, waarna het in de loop van de jaren 70 terechtkwam in Sint-Joris-Weert.

In de jaren die daarop volgden wisselde de dienst nog tweemaal van locatie (Militair domein van Leopoldsburg, Leuven) om uiteindelijk in 2004 definitief terecht te komen op het Militair domein van Neerhespen.

Bij de hervorming van de politie in 2001 wordt de Directie hondensteun ondergebracht bij de Algemene directie operationele ondersteuning. Sinds 1 maart 2007 maakt de dienst deel uit van de Algemene directie van de bestuurlijke politie van de federale politie.

De dienst wordt de Directie hondensteun na het verschijn van het Koninklijk besluit van 23 augustus 2014.

Sinds de 20e eeuw hebben ze al heel wat meegemaakt! Beelden bewijzen dit : https://youtu.be/Fb4wPYKvZeU

Samenstelling

Organigram

Personeel

De Directie hondensteun bestaat uit een operationele zuil en een opleidingszuil:

  • De operationele zuil stuurt gespecialiseerde hondenteams op pad en dit op vraag van gerechtelijke instanties en lokale en federale politiediensten. Deze zuil zorgt er ook voor dat er buiten de normale diensturen een minimum aan hondenteams 24/24 uur beschikbaar is.
  • De opleidingszuil zorgt, zoals de naam al doet vermoeden, voor de opleiding van alle politiehonden en geleiders van de federale politie. Wat de opleiding van de lokale politiehondenteams betreft, zorgen de opleiders van de Directie hondensteun, via de politiescholen, voor de opleiding van alle patrouillehondenteams.

Hondenspecialisaties

Momenteel beschikt de federale politie over een tachtigtal gespecialiseerde hondenteams. De helft daarvan zijn werkzaam bij de Directie hondensteun. De overige teams zijn actief bij andere federale politiediensten waaronder de Speciale eenheden, de Spoorwegpolitie en de Scheepvaartpolitie.

Elk hondenteam (hond + hondengeleider) dat door de Directie hondensteun wordt opgeleid, kan zich specialiseren in één bepaalde discipline:

Honden bij de Directie hondensteun

1. De SPEURHOND werkt op basis van de geur van levende personen.

De speurhond wordt ingezet voor verschillende taken:

  • Hij kan de specifieke menselijke geur van één persoon oppikken en volgen. Vooral in het kader van onrustwekkende verdwijningen en gevluchte daders kan de speurhond op deze manier een meerwaarde betekenen voor de politiediensten.
  • Deze hond kan in een bepaalde zone vrij op zoek gaan naar de geur van een willekeurig persoon die daar aanwezig (geweest) zou zijn.

2. De STILLE DRUGHOND zoekt illegale verdovende middelen bij personen en gaat zitten voor de persoon bij wie hij een verdachte geur opmerkt. Deze hond wordt voornamelijk ingezet bij controle van grote groepen personen zoals in scholen, gevangenissen, dancings, vliegtuigen, op treinen, tijdens festivals, enz.

Selectie en opleiding

De honden die werken bij de politie zijn ofwel eigendom van de federale politie of de lokale politie ofwel van de geleider zelf. De informatie die hier gegeven wordt heeft enkel betrekking op honden die behoren tot de Directie hondensteun.

  • Aankoop van een politiehond

In principe komt elke hond tussen 9 maanden en 2 jaar in aanmerking voor een opleiding bij de Directie hondensteun. Bij de aankoop wordt gelet op bepaalde eigenschappen zoals sociaal gedrag en moed maar ook op bepaalde driften en speciale talenten zoals het zoeken en het apporteren.

Alvorens een hond aan te kopen, wordt hij uitgebreid geobserveerd en geëvalueerd. Als de hond daarna positief wordt beoordeeld, wordt hij na een medische keuring door de Veeartsenijdienst van de federale politie definitief aangekocht door de Dienst hondensteun.

  • Selectie van een kandidaat-hondengeleider

Om hondengeleider te worden zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo moet de kandidaat-hondengeleider beschikken over de graad van inspecteur van politie en een grote beschikbaarheid voor de dienst aan de dag weten te leggen. Ook een permanente interesse en motivatie om een politiehond op te voeden, te vormen en te onderhouden en een goede teamgeest zijn belangrijk.

Van een hondengeleider wordt verwacht dat hij zeer flexibel in de werkorganisatie, integer en collegiaal is. Ook zelfstandig kunnen werken is een noodzaak.

Aangezien de hondenteams van de Directie hondensteun in gans België worden ingezet is kennis van de tweede landstaal een pluspunt.

De selectieprocedure wordt opgesplitst in de 4 volgende stappen: een schriftelijke proef, een interview, een medische proef en een stageperiode van 1 week. Elk onderdeel van deze procedure is bovendien eliminerend. Wanneer een kandidaat-hondengeleider weerhouden wordt op het einde van de selectie kan hij starten aan zijn opleiding bij de Directie hondensteun.

  • Opleiding van een politiehondenteam

Na aankoop begint de hond zijn opleiding bij een opleider waarna deze wordt vervolledigd bij een geleider.

De cel opleiding staat in voor de basis- en voortgezette opleidingen van alle honden behorende tot de federale politie. Zij levert ook steun, op vraag van de politiescholen, bij de basisopleiding van patrouillehonden.

Indien de lokale politie een patrouillehondenteam wenst op te nemen in haar personeelsformatie moet dit team steeds opgeleid worden in een politieschool. De basisopleiding duurt, afhankelijk van de eventueel behaalde vrijstellingen, tussen 5 en 26 weken. Daarna kan het hondenteam jaarlijks nog een voortgezette opleiding volgen om het bereikte niveau te bevestigen en verder te ontwikkelen. Deze opleidingen leggen vooral de nadruk op het sociaal gedrag en de mogelijkheid om het hondenteam ten allen tijde in te kunnen zetten zonder stress (tijdens voetbalmachen, concerten, enz.).

Expertise en technisch advies

Door de jaren heen heeft de directie een grondige expertise opgebouwd inzake het opleiden van en het werken met politiehonden.

De Directie hondensteun staat ter beschikking van alle politieoverheden en -diensten voor zowel algemene als meer specifieke vragen m.b.t. de inzet van politiehonden in het raam van opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie (voorbereiding van een politieoperatie, specifieke wetgeving, bijzonder fenomeen, contactadressen in het buitenland, enz.).

Ook situaties waarmee de hondenteams in de praktijk geconfronteerd worden, kunnen aanleiding geven tot het opzetten van een project, waarna het resultaat van dit project ten goede komt aan de concrete vragen van de operationele hondenteams.

Alle projecten zijn gericht op het bekomen en behouden van een aanvaardbaar kwaliteitsniveau en het garanderen en verhogen van de betrouwbaarheid van de gespecialiseerde hondensteun.

Internationale samenwerking

De Directie hondensteun onderhoudt nauwe contacten met verschillende landen zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Polen, enz. Hierbij worden informatie en kennis uitgewisseld, nieuwe trainingsmethoden en -technieken geanalyseerd en verschillende hondenspecialisaties onderzocht en geëvalueerd..

Deze samenwerking heeft enerzijds tot doel de inzet van gespecialiseerde hondenteams nog meer te kunnen afstemmen op de concrete vraag van de gerechtelijke instanties, lokale en federale politiediensten. Anderzijds komt deze samenwerking ook de kwaliteit van de gespecialiseerde hondenteams ten goede.