Directie van de Logistiek

De Directie van de logistiek beoogt:

  • het beheer van de uitrusting en de infrastructuur van de Federale Politie;
  • de logistieke steun van de Federale Politie en, op hun verzoek, van de Lokale Politie;
  • het voorbereiden, implementeren en evalueren van de normen inzake de infrastructuur en de uitrusting van de politiediensten, met inbegrip van het uniform, de identificatiemiddelen en de bewapening.