Handvest diversiteit

Diversiteit en gelijke kansen zijn een zaak van iedereen. Een beleid met respect voor gelijke kansen en diversiteit draagt bij tot de realisaties van de missies van de Geïntegreerde Politie en tot een betere dienstverlening ten aanzien van de burger.

Op 8 november 2013 ondertekende de Commissaris-generaal van de Federale Politie, Catherine De Bolle het eerste 'Charter van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen en diversiteit'. Op haar vraag onderschreven de Directeurs â€"generaal mee dit charter.

Het charter vloeit voort uit de omzendbrief van 19 juli 2013 ter bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten. De omzendbrief voorziet onder meer in de ontwikkeling van twee charters: een charter voor het managementniveau en een charter voor alle individuele personeelsleden.

Het charter op het managementniveau betreft een visietekst met een engagement om in de beleidsvoering rekening te houden met gelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke medewerkers, gelijke kansen en diversiteit. Het tweede charter, gericht tot de individuele personeelsleden op alle niveaus van de Geïntegreerde Politie omvat een engagement dat elke individueel personeelslid kan aangaan om in zijn/haar dagelijkse professionele situatie te streven naar gelijkheid, gelijke kansen en diversiteit.