Bestuurlijke politie

De Algemene directie bestuurlijke politie bestaat uit een centrale directie en meerdere entiteiten.

Zij is actief is op het volledige grondgebied van België. Zij verzekert de eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, zoals de opdrachten van de Wegpolitie op de autosnelwegen en de daarmee gelijkgestelde wegen, van de Scheepvaartpolitie op de Noordzee en de vaarwegen, van de Spoorwegpolitie op de spoorwegen en in de stations, van de Luchtvaartpolitie op de nationale luchthaven en in vijf regionale luchthavens en van immigratie- en grenscontrole.

De Algemene directie bestuurlijke politie bestaat uit een centrale directie en meerdere entiteiten.

De algemene directie is belast met gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie en komt in ondersteuning van de Geïntegreerde Politie.

De Spoorwegpolitie (SPC) is een gespecialiseerde dienst van de Federale Politie met als prioritair actieterrein de treinen, spoorwegen, perrons van de stations of stopplaatsen en het netwerk van de metro- en premetrostations. 

De Directie beveiliging (DAB) maakt deel uit van de Federale Politie, meer bepaald van de Algemene directie bestuurlijke politie. Ze is officieel opgericht in november 2017. 

De Directie hondensteun werd opgericht in 1968 bij de Speciale school van de toenmalige Rijkswacht. Zij stond in voor de opleiding van de honden en geleiders die werden ingezet bij de Rijkswacht.

De Belgische autosnelwegen zijn het werkterrein van de Wegpolitie. Deze politiemensen op motor of in wagens behoren tot de 9 provinciale verkeerseenheden van de Wegpolitie die, samen, ongeveer 1.000 personeelsleden tellen.

De Luchtvaartpolitie (LPA) maakt deel uit van de Algemene directie bestuurlijke politie. Als eerstelijnsentiteit houdt LPA controles en toezicht aan de buitengrenzen van de zes Schengenluchthavens in België.

De Directie openbare veiligheid (DAS) is de gecentraliseerde steuneenheid die alle entiteiten van de Geïntegreerde Politie verschillende vormen van versterking biedt op het vlak van genegotieerd beheer van de openbare ruimte (GBOR). Dit geldt met name voor de teams en gespecialiseerde middelen ter voorkoming en oplossing van gewelddadige of gevaarlijke situaties. DAS werd opgericht in 2015 en versterkt in 2016 naar aanleiding van de aanslagen. De directie maakt het mogelijk om sneller en doeltreffender op te treden tegen vele vormen van bedreiging op het hele nationale grondgebied.  

De Directie bescherming (DAP) werd in 2014 opgericht na de optimalisatie van de Federale Politie en maakt deel uit de Algemene directie bestuurlijke politie. DAP zorgt voor alle gespecialiseerde beschermingsopdrachten van de Federale Politie.

De Directie luchtsteun (DAFA) is een gespecialiseerde politiedienst die de Federale en Lokale Politie bijstaat vanuit de lucht om een betere en efficiëntere politiezorg te verzekeren. De luchtmiddelen worden ingezet enerzijds voor het verzamelen van (politionele) informatie en anderzijds als interventiemiddel (bijvoorbeeld waterdropping).