Bestuurlijke politie

De Algemene directie bestuurlijke politie bestaat uit een centrale directie en meerdere entiteiten.

Zij is actief is op het volledige grondgebied van België. Zij verzekert de eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, zoals de opdrachten van de Wegpolitie op de autosnelwegen en de daarmee gelijkgestelde wegen, van de Scheepvaartpolitie op de Noordzee en de vaarwegen, van de Spoorwegpolitie op de spoorwegen en in de stations, van de Luchtvaartpolitie op de nationale luchthaven en in vijf regionale luchthavens en van immigratie- en grenscontrole.

De Algemene directie bestuurlijke politie bestaat uit een centrale directie en meerdere entiteiten.

De algemene directie is belast met gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie en komt in ondersteuning van de geïntegreerde politie.

De Directie beveiliging van de Algemene directie bestuurlijke politie is een nieuwe entiteit van de Federale Politie.

De Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

  • Levert operationele steun door het inzamelen en verwerken van informatie bestuurlijke politie ten voordele van de overheden, de diensten van de federale politie en de lokale politie.
  • Verzekert een efficiënte toekenning aan versterking van personeel en middelen als antwoord op de steunaanvragen, gevraagd door de diensten van de federale politie en de lokale politie.

De Spoorwegpolitie (SPC) is een directie van een directie van gespecialiseerde politie belast met de veiligheid, de levenskwaliteit en de politionele steun in het raam van het transport van personen en goederen via het spoor met de ambitie een betrouwbare partner en expert te zijn voor :

De Belgische autosnelwegen zijn het werkterrein van de Wegpolitie. Deze politiemensen op motor of in wagens behoren tot de 9 provinciale verkeerseenheden van de Wegpolitie die, samen, ongeveer 1.000 personeelsleden tellen.

De Luchtvaartpolitie (LPA) maakt deel uit van de Algemene directie bestuurlijke politie. Als eerstelijnsentiteit houdt LPA controles en toezicht aan de buitengrenzen van de zes Schengenluchthavens in België.

De Scheepvaartpolitie is ontstaan uit de vroegere zeevaartpolitie. Door de politiehervorming werden de havenbrigades van de vroegere rijkswacht en hun territorium op 1 januari 2001 aan de Scheepvaartpolitie toegevoegd.

De Directie hondensteun werd opgericht in 1968 bij de Speciale school van de toenmalige Rijkswacht. Zij stond in voor de opleiding van de honden en geleiders die werden ingezet bij de Rijkswacht.

De Directie luchtsteun (DAFA) is een gespecialiseerde politiedienst die de Federale en Lokale Politie bijstaat vanuit de lucht om een betere en efficiëntere politiezorg te verzekeren. De luchtmiddelen worden ingezet enerzijds voor het verzamelen van (politionele) informatie en anderzijds als interventiemiddel (bijvoorbeeld waterdropping).