Bestuurlijke politie

De Algemene directie bestuurlijke politie bestaat uit een centrale directie en meerdere entiteiten.

Zij is actief is op het volledige grondgebied van België. Zij verzekert de eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, zoals de opdrachten van de Wegpolitie op de autosnelwegen en de daarmee gelijkgestelde wegen, van de Scheepvaartpolitie op de Noordzee en de vaarwegen, van de Spoorwegpolitie op de spoorwegen en in de stations, van de Luchtvaartpolitie op de nationale luchthaven en in vijf regionale luchthavens en van immigratie- en grenscontrole.

De Algemene directie bestuurlijke politie bestaat uit een centrale directie en meerdere entiteiten.

De algemene directie is belast met gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie en komt in ondersteuning van de geïntegreerde politie.

De Directie hondensteun werd opgericht in 1968 bij de Speciale school van de toenmalige Rijkswacht. Zij stond in voor de opleiding van de honden en geleiders die werden ingezet bij de Rijkswacht.

De Belgische autosnelwegen zijn het werkterrein van de Wegpolitie. Deze politiemensen op motor of in wagens behoren tot de 9 provinciale verkeerseenheden van de Wegpolitie die, samen, ongeveer 1.000 personeelsleden tellen.

De Spoorwegpolitie (SPC) is een directie van een directie van gespecialiseerde politie belast met de veiligheid, de levenskwaliteit en de politionele steun in het raam van het transport van personen en goederen via het spoor met de ambitie een betrouwbare partner en expert te zijn voor :

De Luchtvaartpolitie (LPA) maakt deel uit van de Algemene directie bestuurlijke politie. Als eerstelijnsentiteit houdt LPA controles en toezicht aan de buitengrenzen van de zes Schengenluchthavens in België.

De Directie openbare veiligheid is een steuneenheid die gespecialiseerde ondersteuning biedt inzake het beheer van de publieke ruimte, aan eenheden van de geïntegreerde politie die hierom verzoeken. In het bijzonder de middelen ter voorkoming van en/of welke gewelddadige situaties en/of potentieel gevaarlijke situaties kunnen helpen oplossen.

De Directie bescherming (DAP) werd in 2014 opgericht na de optimalisatie van de Federale Politie en maakt deel uit de Algemene directie bestuurlijke politie. DAP zorgt voor alle gespecialiseerde beschermingsopdrachten van de Federale Politie.

De Directie beveiliging van de Algemene directie bestuurlijke politie is een nieuwe entiteit van de Federale Politie.

De Directie luchtsteun (DAFA) is een gespecialiseerde politiedienst die de Federale en Lokale Politie bijstaat vanuit de lucht om een betere en efficiëntere politiezorg te verzekeren. De luchtmiddelen worden ingezet enerzijds voor het verzamelen van (politionele) informatie en anderzijds als interventiemiddel (bijvoorbeeld waterdropping).