Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101.
DJT

Bestuurlijke politie

De Algemene directie bestuurlijke politie bestaat uit een centrale directie en meerdere entiteiten.

Zij is actief is op het volledige grondgebied van België. Zij verzekert de eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, zoals de opdrachten van de Wegpolitie op de autosnelwegen en de daarmee gelijkgestelde wegen, van de Scheepvaartpolitie op de Noordzee en de vaarwegen, van de Spoorwegpolitie op de spoorwegen en in de stations, van de Luchtvaartpolitie op de nationale luchthaven en in vijf regionale luchthavens en van immigratie- en grenscontrole. Ze levert eveneens gespecialiseerde steun waaronder luchtsteun en hondensteun.

Het personeel van de algemene directie voert eveneens beschermingopdrachten uit, zoals de escortes van waardetransporten, de overbrenging van gevaarlijke gevangenen, het toezicht van de Koninklijke Paleizen en de bescherming van de leden van de Koninklijke Familie, of nog de politieopdrachten bij de Shape (algemeen kwartier van de NATO in Europa).

Steun wordt tevens geleverd aan de bestuurlijke overheden en aan de lokale politiediensten, door hen gespecialiseerd personeel en materieel (sproeiwagens, politie te paard, enz.) ter beschikking te stellen in het kader van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte.

Een 24/24 uur permanentie op het vlak van bestuurlijke politie wordt verzekerd via het Nationaal invalspunt [hyperlink].

De Algemene directie bestuurlijke politie telt ongeveer 3870 personeelsleden waaronder 3400 politiemensen en 470 civiele personeelsleden.

Samenstelling

De Algemene directie bestuurlijke politie is samengesteld uit:

 • de directie van de operaties inzake bestuurlijke politie
 • de directie van de wegpolitie die centrale en gedeconcentreerde diensten bevat
 • de directie van de spoorwegpolitie
 • de directie van de scheepvaartpolitie
 • de directie van de luchtvaartpolitie
 • de directie hondensteun
 • de directie luchtsteun
 • De directie openbare veiligheid samengesteld met o.a. de Politie te paard, de sproeiwagen, enz.
 • De directie bescherming samengesteld met o.a. de detachementen belast met respectievelijk de gespecialiseerde beschermingsopdrachten van personen en goederen, de bescherming van de leden van de koninklijke familie en van de koninklijke paleizen en politieopdrachten bij de SHAPE
 • een secretariaat

De algemene directie is belast met gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie en komt in ondersteuning van de geïntegreerde politie.

De Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie

 • Levert operationele steun door het inzamelen en verwerken van informatie bestuurlijke politie ten voordele van de overheden, de diensten van de federale politie en de lokale politie.
 • Verzekert een efficiënte toekenning aan versterking van personeel en middelen als antwoord op de steunaanvragen, gevraagd door de diensten van de federale politie en de lokale politie.

De Spoorwegpolitie (SPC) is een directie van een directie van gespecialiseerde politie belast met de veiligheid, de levenskwaliteit en de politionele steun in het raam van het transport van personen en goederen via het spoor met de ambitie een betrouwbare partner en expert te zijn voor :

De Belgische autosnelwegen zijn het werkterrein van de Wegpolitie. Deze politiemensen op motor of in wagens behoren tot de 9 provinciale verkeerseenheden van de Wegpolitie die, samen, ongeveer 1.000 personeelsleden tellen.

De Directie van de luchtvaartpolitie groepeert de eenheden van de federale politie die werkzaam zijn op de zes Schengen-luchthavens van ons land.

De Scheepvaartpolitie is ontstaan uit de vroegere zeevaartpolitie. Door de politiehervorming werden de havenbrigades van de vroegere rijkswacht en hun territorium op 1 januari 2001 aan de Scheepvaartpolitie toegevoegd.

De Directie hondensteun werd opgericht in 1968 bij de Speciale school van de toenmalige Rijkswacht. Zij stond in voor de opleiding van de honden en geleiders die werden ingezet bij de Rijkswacht.

De Directie luchtsteun biedt de federale en lokale politiediensten gespecialiseerde steun aan zodat de politiezorg beter en efficiënter kan verlopen. Deze steun is ook aan andere hulpdiensten aangeboden.

De Directie openbare veiligheid is een steuneenheid die gespecialiseerde ondersteuning biedt inzake het beheer van de publieke ruimte, aan eenheden van de geïntegreerde politie die hierom verzoeken. In het bijzonder de middelen ter voorkoming van en/of welke gewelddadige situaties en/of potentieel gevaarlijke situaties kunnen helpen oplossen.