Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen

De opdrachten van de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen:

  • ontwikkelen van de IT-strategie van de organisatie en dit op het niveau van New Ways of Working, de operationele diensten en de steundiensten (human resources, logistiek en financiën);
  • inspelen op recente ontwikkelingen en het aanbieden van nieuwe producten zodat er onder meer mobiel gewerkt wordt;
  • uitvoeren van business analyses;
  • bepalen van de IT-standaarden voor de Geïntegreerde Politie;
  • onderhouden van IT-systemen en  -netwerken;
  • beheren van informatie omtrent business rules, juridisch advies en reglementering;
  • samenwerking, synergie en wederzijdse informatie-uitwisseling met andere partners in de veiligheidsketen zoals de FOD Justitie.