Directie beveiliging

De Directie beveiliging (DAB) maakt deel uit van de Federale Politie, meer bepaald van de Algemene directie bestuurlijke politie. Ze is officieel opgericht in november 2017. 

Directie beveiliging

DAB  bundelt gelijkaardige opdrachten die vroeger werden uitgevoerd door verschillende korpsen en diensten (bv. Defensie, Lokale Politie of zelfs privébedrijven). 

Het doel is een maximale politiecapaciteit vrij te maken en de vrijgekomen middelen op hun beurt te benutten voor de kerntaken van de politie die een algemene politiebevoegdheid vereisen.

Opdrachten en actieterrein

Zoals de naam aangeeft bestaat de opdracht van DAB in het beveiligen. De beveiliging gebeurt in het bijzonder door de inrichting van vaste posten en de uitvoering van mobiele patrouilles ter voorkoming van of als reactie op incidenten die de veiligheid van een plaats of een politiedispositief kunnen bedreigen.

Deze nieuwe directie, bestaande uit 1 600 voltijdse equivalenten, zal 1357 beveiligingsagenten en -assistenten tewerkstellen, bekleed met een nieuwe graad en bepaalde politiebevoegdheden, alsook 243 operationele en administratieve en logistieke stafleden, om te zorgen voor:

 • de overbrenging van gevangenen en de politie van hoven en rechtbanken; 
 • de beveiliging van: 
 • de nucleaire sites; 
 • de infrastructuren van Brussels Airport; 
 • de nationale, internationale en Europese instellingen; 
 • de kritieke infrastructuren;
 • de instellingen van de SHAPE en de NAVO; 
 • de koninklijke domeinen en paleizen. 

DAB is ook belast met de punctuele beveiliging van de politieoperaties en de protocollaire escortes.  


DAB

 

Werking

Samenstelling

DAB is samengesteld uit één centrale directie in Brussel die een geheel van gedeconcentreerde eenheden overkoepelt, zijnde:  

 • de politie van hoven en rechtbanken: 12 DAB-eenheden (één per gerechtelijk arrondissement); 
 • de nucleaire sites: 4 DAB-eenheden: 
  • Tihange (kerncentrale) 
  • Doel (kerncentrale) 
  • Fleurus (nucleaire site) 
  • Dessel/Mol/Geel (nucleaire sites)  
 • een beveiligingseenheid op Brussels Airport; 
 • een eenheid kritieke infrastructuren; 
 • een centrale reserve en een reserve voor de kerncentrales; 
 • een detachement SHAPE; 
 • een detachement koninklijke domeinen en paleizen.

 

Uniformen en graden

Het uniform is identiek aan dat van de operationele leden van de politiediensten, alleen de onderscheidingstekens verschillen.  Er werden nieuwe graden geïntroduceerd die alleen bij DAB bestaan.  

 • Eerste beveiligingscoördinato
 • Beveiligingscoördinator (BCSP) 
 • Eerste beveiligingsassistent
 • Beveiligingsassistent (BASP)
 • Aspirant-beveiligingassistent 
 • Eerste beveiligingsagent 
 • Beveiligingsagent (BAGP)
 • Aspirant-beveiligingsagent

 

Statuten

De beveiligingsagenten (BAGP) en de beveiligingsassistenten (BASP) zijn leden van het operationele kader met beperkte politiebevoegdheden: agenten van bestuurlijke politie (ABP).

De beveiligingscoördinatoren (BCSP) zijn stafleden met beperkte politiebevoegdheden: agenten van bestuurlijke politie (ABP).  

 

Profiel en competenties

Zin in een job bij de Directie beveiliging van de Federale Politie?

Hier zijn enkele voorwaarden:

 • geen diplomavereiste
 • de Belgische nationaliteit hebben 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • minstens 17 jaar zijn 
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 • tweetaligheid is een voordeel 

 

Kwaliteiten

Hier zijn de kwaliteiten die nodig zijn om een beveiligingsagenten te worden:

 • Respect voor anderen 
 • Integriteit 
 • Moed 
 • Betrokkenheid 
 • Persoonlijk engagement 
 • Zin voor dialoog en onderhandeling 
 • Kritisch denken 
 • Perfectionisme 
 • Doorzettingsvermogen 
 • Autonomie 
 • Waakzaamheid 
 • Klantgerichtheid 

Alle geselecteerde kandidaten krijgen een opleiding van zes maanden.  Na twee jaar ervaring kan de beveiligingsagent doorgroeien naar de functie van politie-inspecteur. DAB kan dus voor sommigen een springplank zijn naar een carrière in onze organisatie!

 

Meer weten...

Clips en audiovisueel materiaal

 

Links naar publicaties