Verschillende misdrijven aangepakt tijdens politieactie in Brussel

BRUSSEL, 27/05/2019. - Op 24-05-2019 heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een “full integrated politie actie” plaatsgevonden tussen 22 uur en 06 uur. De actie was gericht tegen woninginbraken, home jackings, rondtrekkende dadergroeperingen,... Verder kregen ook de handel in verdovende of stimulerende middelen, verboden wapenhandel en zwendel/gebruik van valse en vervalste documenten de nodige aandacht. 16 personen werden voorgeleid.

Markante Resultaten:

- In totaal werden 11 personen ter beschikking gehouden door de parketmagistraat voor het bezit van drugs bestemd voor verkoop, deze personen hadden tevens grote sommen geld op zak.

- Door de politiezone Montgomery werden 3 personen opgepakt voor diefstal in een woning.

- Door de politiezone Zuid werd een grote geldsom inbeslaggenomen m.b.t een witwas onderzoek, tegelijk werd er een persoon met een Europees aanhoudingsbevel weerhouden.

- Algemeen werden een aantal personen in bezit van gebruikershoeveelheden drugs, een aantal bestuurders onder invloed van alcohol en enkelingen in het bezit van verboden wapens aangetroffen.

De actie is zonder incidenten verlopen, toch werden op zaterdag 16 personen voorgeleid bij de dienstdoende parketmagistraten.

De actie werd gecoördineerd door de Federale Politie Brussel en 5 politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben deelgenomen.

Tot slot werden specialisten ter beschikking gesteld door de Federale Gerechtelijke Politie in de domeinen zware diefstal, mensenhandel, drugs en vervalste documenten.