Een stage bij de Federale Politie

Procedure stageaanvragen

Toelatingsvoorwaarden

Als werkgever van de Federale Politie heeft de Directie van het personeel (DRP) het recht om een stageverzoek te aanvaarden of te weigeren. Om de procedure vlot te laten verlopen dien je rekening te houden met  vastgestelde termijnen. Daarnaast zijn er bepaalde toelatingsvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een stageaanvraag:

 • De aanvraag werd minimum 2 maanden voor de begindatum van de stage aangevraagd
 • De aanvraag werd maximum 9 maanden voor de begindatum van de stage aangevraagd
 • De duur van de stage is minimum 1 week 
 • De opleiding is van de type:
  • schoolopleiding (bij voorkeur hoger onderwijs)
  • opleiding beroepsoriëntatie en -omscholingALLE ANDERE STAGEAANVRAGEN ZULLEN GEWEIGERD WORDEN.

 

Hoe dien je je aanvraag in?

1. Stuur je stageaanvraag naar DRP.Academy.Stage@police.belgium.eu, met onderstaande gegevens:   

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Gewenste stageperiode
 • Gewenste eenheid van de Federale Politie
 • Gegevens onderwijsinstelling en stagecoördinator

   

2. De Directie van het personeel (DRP) neemt contact op met de gewenste eenheid om een stageplaats te vinden en bezorgt je het veiligheidsattest wanneer de eenheid de aanvraag heeft goedgekeurd. 

3. Je beschikt dan over 5 werkdagen om het veiligheidsattest te ondertekenen en terug te sturen naar DRP via DRP.Academy.Stage@police.belgium.eu. Indien het veiligheidsattest niet werd goedgekeurd, zal de stageaanvraag geweigerd worden.

4. Wanneer het veiligheidsattest goedgekeurd is, zal DRP je drie contracten bezorgen voor aanvulling en ondertekening:

 1. Het stagecontract: dit contract moet door jouw onderwijsinstelling ondertekend worden en door de Directeur van de Directie van het personeel.
 2. De werkpostfiche: deze fiche moet ondertekend worden door jou en door  verschillende instellingen (de dienst waarin de stage zal plaatsvinden, de onderwijsinstelling en de stageverantwoordelijke).
 3. Plicht tot geheimhouding: moet ondertekend worden door jou.

Al deze contracten moeten binnen de twee weken door jouw onderwijsinstelling teruggestuurd worden naar DRP.Academy.Stage@police.belgium.eu.5. Wanneer alle contracten door alle betrokken partijen ondertekend zijn, zal de Directie van het personeel een kopie van het stagecontract bezorgen aan je onderwijsinstelling en aan de eenheid waarin de stage zal plaatsvinden.

Indien je meer informatie wenst te krijgen over stageaanvragen, gelieve een mail te sturen naar DRP.Academy.Stage@police.belgium.eu.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Federale Politie via het contactformulier.