9 verdachten opgepakt - Familie uit Sint-Niklaas dealt zowel internationaal als lokaal

BRUSSEL, 30/01/18. - De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen is erin geslaagd een drugsbende, geleid door drie broers uit Sint-Niklaas, op te pakken. De bende dealde cocaïne op zowel internationale schaal als op lokaal vlak en schakelde hiervoor familieleden in.

Op 18 januari vond een grootscheepse actie plaats waarbij er 6 huiszoekingen (5 in Sint-Niklaas en 1 in Gent) alsook meerdere doorzoekingen in garageboxen uitgevoerd werden. Hierbij werden dealershoeveelheden cocaïne en cannabis  aangetroffen. Tevens werd 32000 euro en 4 wagens in beslag genomen.

Bij de actie werden  8 verdachten opgepakt. Het betreft  allen  leden uit eenzelfde familie, waarbij drie Albanese  broers de vermoedelijke hoofdrolspelers waren. Tevens waren nog twee zussen, een schoonzus, en twee neven  betrokken bij de drughandel.

Ze werden allen voor de onderzoeksrechter te Dendermonde geleid, die besliste om:

- de drie vrouwen vrij te laten onder strenge voorwaarden

- de vijf mannen onder aanhoudingsmandaat te plaatsenOp woensdag 24 januari werd een Albanese jeugdvriend van één van de broers opgepakt gelet op zijn betrokkenheid bij de feiten; deze werd niet onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Dit brengt het totale aantal op 9 verdachten waarvan er 5 onder aanhoudingsmandaat geplaatst zijn.

Uit het onderzoek bleek dat een goed georganiseerde bende, waaronder drie broers uit Sint-Niklaas, een handel in drugs opgezet hadden. Het parket vorderde hierop de onderzoeksrechter te Dendermonde.Het onderzoek toonde aan dat de bende actief was op internationaal vlak en cocaïne transporteerde vanuit Rotterdam naar o.a. Zwitserland, Duitsland, Italië en Engeland. Tevens zette de bende een detailhandel op waarmee niet alleen Sint-Niklaas maar ook het ganse Waasland bediend werd. Voor de lokale handel schakelen ze loopjongens in, waaronder twee Albanese neven die illegaal in België verblijven.  Het onderzoek werd geopend op vraag van het parket Oost-Vlaanderen. De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen voerde het onderzoek in samenwerking met de politiezone Sint-Niklaas.

Gezien de grootschaligheid van deze drugshandel, werd er in dit dossier nauw samengewerkt met Europol die mee instond voor de internationale coördinatie, alsook met de Nederlandse Politie. Het lokaal aspect werd onderzocht in samenwerking met de politiezone Sint-Niklaas.De pers kan voor bijkomende informatie contact opnemen met de persverantwoordelijke FGP Oost-Vlaanderen, hoofdcommissaris Patrick Willocx (0474 653 692) of de persmagistrate parket Oost-Vlaanderen Sarah Demeyer (0476 705 478).