De Directie beveiliging gaat met rasse schreden vooruit

De eerste agenten zijn in september 2018 in dienst getreden bij de Directie beveiliging (DAB) van de Federale Politie; tijd dus om een balans op te maken. Op termijn zal DAB 1600 medewerkers tellen; momenteel zijn er al 650 collega’s actief en 220 aspiranten zijn in opleiding. Na de nucleaire sites van Fleurus en Tihange en de luchthaven van Zaventem, neemt DAB de (beveiligings) opdrachten van de politie van de hoven en rechtbanken over.

De Directie beveiliging gaat met rasse schreden vooruit

Het personeelsbestand van de Directie beveiliging (DAB) van de Federale Politie neemt progressief toe. Na de integratie van de leden van het Veiligheidskorps van de FOD Justitie op 1 januari laatstleden, bestaat de nieuwe directie momenteel uit 650 personeelsleden, plus 220 aspiranten in opleiding. “Op een jaar tijd hebben we de helft van ons personeelsbestand ingevuld”, zegt hoofdcommissaris Eric Delhez, directeur van DAB. “Een nieuwe

directie op poten zetten blijft een grote uitdaging met talrijke hindernissen. Maar daar laten we ons niet door afschrikken.”

DAB

In Wallonië verloopt de rekrutering vlot, in Vlaanderen wat moeizamer. “In Wallonië zijn al onze klassen volzet sinds juni (telkens 25 kandidaten). In Vlaanderen speelt ongetwijfeld de concurrentie met een aantal grote bedrijven die in dezelfde sector rekruteren. Maar we blijven positief. We schakelen een versnelling hoger met de rekruteringscampagnes en we focussen meer op de klassen van het 7de jaar Integrale veiligheid”, legt de directeur uit. De eerste beveiligingsagenten zijn in september 2018 in dienst getreden om de kerncentrale van Tihange te beveiligen. Sinds 1 december 2018 heeft DAB ook de beveiliging van de nucleaire site van Fleurus en Brussels Airport overgenomen. Momenteel wordt voorrang gegeven aan de politie van de hoven en rechtbanken. Op termijn zullen 910 van de 1 600 leden van deze directie zich daarmee bezighouden. “Tegen 1 november dit jaar zullen wij deze opdrachten over het hele land uitvoeren.”

Ter herinnering: DAB zal 1 354 beveiligingsagenten en -assistenten met een specifieke functie tewerkstellen. Naast de overbrenging van gevangenen, de politie van de hoven en rechtbanken, de beveiliging van de kerncentrales en van Brussels Airport, neemt DAB ook de beveiliging van de nationale, internationale en Europese instellingen over. Voorts zal DAB een reserve vormen voor de beveiliging van kerncentrales en de infrastructuren van de SHAPE, de NAVO en de koninklijke paleizen beveiligen. Volgens de directeur van DAB zou de directie tegen eind 2020 voltallig moeten zijn. “De laatste kandidaten zouden in december volgend jaar moeten afstuderen”, preciseert Eric Delhez.

DAB

Een beroep om fier op te zijn

“Trots om deel uit te maken van dit team”

Beveiligingsagent J.V.E. (22) is op 1 december 2018 aan de slag gegaan op de luchthaven van Zaventem. Hij heeft samen met zijn team de opstart van DAB meegemaakt. Toen hij de vacature voor beveiligingsagent via Jobpol zag, twijfelde hij geen moment: “Dit was mijn kans om bij de politie te komen. Ik had eerder meegedaan aan de proeven voor inspecteur, maar ik kwam enkele punten te kort op de cognitieve proef. Voor de functie van beveiligingsagent lukte het wel. En de korte duur van de opleiding sprak mij aan.”

Nog geen minuut heeft hij spijt gehad van zijn keuze: “Geen enkele werkdag is dezelfde! Tijdens mijn patrouilles te voet leg ik makkelijk 12 tot 15 km af tijdens een shift. Als dagelijksebeweging kan dit tellen! Wij werken tussen de mensen waardoor wij heel aanspreekbaar zijn. En ik zit in een tof team; er heerst een heuse teamspirit.”

Raadt hij mensen aan om bij DAB te gaan werken? “Absoluut! Het is een job met variatie waarbij je veel ziet en leert. Het is een waardige opstap binnen de politie voor wie wil doorstromen naar inspecteur. Ikzelf ben vrij ambitieus, dus deze kans ga ik dan ook grijpen. Samen met enkele collega’s staan wij nu als vrijwilliger op studierichtingsbeurzen om ons beroep toe te lichten.

Wie interesse heeft, hoeft niet te aarzelen: solliciteer via www.ikbeveilig.be !”

 

“We voelen ons welkom, gewaardeerd en gesteund”

Christophe Vranken, 42 jaar, heeft onlangs de rangen van DAB vervoegd, na tien jaar bij het Veiligheidskorps van de FOD Justitie. “Mijn functie lijkt vrij goed op de functie die ik daar uitoefende. Mijn takenpakket is wel breder. Naast het overbrengen van dossiers en personen naar de gesloten centra of het vervoer van gevangenen naar de justitiepaleizen, gebeurt het soms dat ik ondersteuning – of beveiliging – biedt aan collega’s van de Lokale Politie. We voelen ons gewaardeerd en betrokken.”

Christophe Vranken

Christophe werkt in Marche, in de provincie Luxemburg, in een 15-koppig team. Hij is blij met de verscheidenheid van zijn takenpakket. “Elke opdracht is anders en dat spreekt me aan.”

In 2019 staan heel wat veranderingen op til: “Dit jaar zal een overgangsjaar zijn, met heel wat opleidingen maar ongetwijfeld ook met nieuwe collega’s en collega’s die vertrekken. Iedereen zal zijn plaats moeten vinden.”

Hij voelt zich in ieder geval ondersteund en gewaardeerd door zijn hiërarchie. “Ik ervaar respect en er is discipline. Het klikt met onze commissaris, en ook de directeur van DAB is al kennis komen maken. We voelen waardering voor ons werk.”

 

Labels