Eric Snoeck legt de eed af als commissaris-generaal van de Federale Politie

Voor de twee voogdijministers en een publiek van leidinggevenden van de Federale Politie legde eerste hoofdcommissaris Eric Snoeck vanmorgen de eed af als commissaris-generaal van de Federale Politie.

Eric Snoeck legt de eed af als commissaris-generaal van de Federale Politie

Terugblik op de ceremonie

In zijn inaugurele rede sprak de pas benoemde commissaris-generaal zijn dank uit aan de regering en in het bijzonder aan de twee voogdijministers voor het vertrouwen dat ze in hem stellen. “Het is voor mij een grote eer om de functie van commissaris-generaal nu ten volle te kunnen uitoefenen”, verklaarde eerste hoofdcommissaris Eric Snoeck. “Ik zie het in de eerste plaats als een grote verantwoordelijkheid om mee te waken over de goede werking en de verdere ontwikkeling van de belangrijke organisatie die de Federale Politie is”

Daarbij benadrukte hij het belang van samenwerking, met het directiecomité, alle leidinggevenden, alle collega's en alle partners in de veiligheidsketen. Hij bevestigde opnieuw de noodzaak van een sterke Geïntegreerde Politie, met een sterke Lokale en Federale Politie. “Ik zie de Federale Politie in de eerste plaats als een openbare dienst, die concrete resultaten neerzet, een formidabel politiekorps, het enige nationale politiekorps, met een belangrijke internationale dimensie, het eerste korps van het land, belast met cruciale functies voor de veiligheid van onze medeburgers”.

De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, nam ook het woord tijdens de plechtigheid. Ze verwelkomde de nieuwe commissaris-generaal en bevestigde opnieuw het engagement van de regering om de veiligheidsdiensten van het land te versterken. “Er zijn tijdens deze legislatuur aanzienlijke inspanningen geleverd op het vlak van bijkomende investeringen voor de Federale Politie, die de komende jaren moeten worden volgehouden. De uitdagingen zijn groot en de verwachtingen hooggespannen. Naast het dagelijks beheer van de Federale Politie zal de commissaris-generaal ook bijdragen aan de lopende projecten die de prestaties van onze Geïntegreerde Politie moeten verbeteren, met bijzondere aandacht voor informatiebeheer, de verdere specialisatie van de Federale Politie en het project om het politieonderwijs te moderniseren. De komende jaren zullen ongetwijfeld intens zijn. Maar ik zie ze met veel vertrouwen tegemoet. De jarenlange ervaring van de nieuwe commissaris-generaal, eerste hoofdcommissaris Eric Snoeck, en de uitstekende samenwerking waarvan hij blijk geeft, sterken mij in de overtuiging dat zijn benoeming tot commissaris-generaal van de Federale Politie een goede keuze is. Ik wens hem veel succes bij alles wat hij doet".

De minister van Justitie, Paul van Tigchelt : "In een snel veranderende samenleving evolueren de uitdagingen aan een even snel tempo mee: onder andere op vlak van innovatie en digitalisering maar ook in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, terrorisme, cybercrime, corruptie en buitenlandse inmenging. Met Eric Snoeck hebben we de juiste man in de cockpit om die uitdagingen aan te gaan. Als voormalig directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie zorgde hij voor innovatie en een wendbare organisatie die constant inspeelt op de realiteit. Hij bracht de cultuur binnen van nooit tevreden zijn en altijd beter willen doen. Daarom hebben we het volste vertrouwen in Eric Snoeck".


 
Portret van Eric Snoeck

Na de functie ad interim te hebben bekleed sinds 15 juni 2023, werd Eric Snoeck door de federale regering op 27 maart 2024 formeel benoemd tot commissaris-generaal van de Federale Politie. De eedaflegging als commissaris-generaal vormt het begin van een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Met een licentie wetenschappen/economische geografie en een master in overheidsmanagement begon Eric Snoeck zijn politiecarrière in 1997 bij de vroegere rijkswacht.  

Hij bekleedde achtereenvolgens de functie van directeur operaties bij de Federale Gerechtelijke Politie van Eupen en dezelfde functie bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Luik. In 2012 werd hij directeur bij diezelfde FGP. In het kader daarvan heeft hij met name een van de vijf antiterreureenheden in het leven geroepen die vanaf 2014 in België zijn opgericht.

In 2019 kwam hij aan het hoofd van de Algemene directie van de Federale Gerechtelijke Politie, aanvankelijk ad interim, voordat hij in 2021 in die functie werd benoemd. In deze functie gaf hij de aanzet tot een innoverende strategie die de gerechtelijke pijler meer gespecialiseerd, wendbaar en dynamisch moet maken om doeltreffend te strijden tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Als directeur-generaal heeft hij ook het project Sky ECC gesuperviseerd en ondersteund, de grootste gerechtelijke politieoperatie ooit in ons land.