Federale Politie werkt samen met Belgian Cycling rond rekrutering en rond veiligheid

De Federale Politie en Belgian Cycling gaan samenwerken rond twee thema’s: rekrutering bij de politie en veiligheid bij wielerwedstrijden. Tijdens speciale informatiesessies worden jeugdwielrenners ook geïnformeerd over alle interessante jobmogelijkheden bij de Geïntegreerde Politie. Daarnaast wordt het jaarlijks nationaal overleg rond veiligheid bij wielerwedstrijden georganiseerd. De overeenkomst is vandaag voorgesteld in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Federale Politie werkt samen met Belgian Cycling rond rekrutering en rond veiligheid

 Wielrenners aanwerven bij de Geïntegreerde Politie

Voor de aanwerving van nieuwe collega’s zoekt de Federale Politie actief nieuwe partners, ze focust in de eerste plaats op organisaties die dezelfde waarden en belangen uitdragen als de Geïntegreerde Politie. Dat maakt Belgian Cycling een logische partner: wielrenners hebben net zoals politiemensen respect voor hun ploeg, ze hebben doorzettingsvermogen en ze zijn sportief. Wielrenners hebben dus een goed profiel om bij de politie te solliciteren. Belgian Cycling langs haar kant wil door de samenwerking nog meer aandacht schenken aan de toekomst van haar leden, zowel tijdens als na hun wielercarrière.
Concreet zullen Belgian Cycling en de Federale Politie wielrenners actief informeren over de verschillende jobmogelijkheden bij de politie, met of zonder uniform. Die informatie is niet alleen bestemd voor jonge wielrenners, maar ook voor wielrenners die een nieuwe carrière zoeken en voor alle andere betrokkenen bij het wielergebeuren.
Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “De leden van Belgian Cycling zijn sportief, en zijn teamspelers en doorzetters. Ze respecteren hun ploegleden en vinden gezond leven belangrijk. Deze waarden staan ook bij politiemedewerkers hoog in het vaandel. Het is dus niet meer dan logisch dat de politie zich op het vlak van rekrutering richt tot jonge en minder jonge wielrenners, en tot alle betrokkenen bij het wielergebeuren. We willen hen de boodschap geven: misschien is een job bij de politie wel iets voor jou.”

 

Veiligheid tijdens wielerwedstrijden

Het tweede groot luik van de samenwerking is het nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden. Belgian Cycling en de Federale Politie zullen jaarlijks de veiligheid rond wielerwedstrijden evalueren samen met vertegenwoordigers van de organisatoren en andere stakeholders uit het wielrennen. De bedoeling is om samen te streven naar een adequate en uniforme toepassing van de regelgeving voor wielerwedstrijden.
Concreet zullen tijdens het jaarlijks veiligheidsoverleg rond wielerwedstrijden bepaalde incidenten of gebeurtenissen besproken worden. Indien nodig worden voorstellen geformuleerd voor aanpassingen aan de regelgeving voor wielerwedstrijden die dan overgemaakt kunnen worden aan de bevoegde instanties. Het eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden vindt na de voorjaarsklassiekers van 2022 plaats.
Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling: “De wagens van ploegleiders en officials. De motoren van mobiele signaalgevers, fotografen en televisie… De wielrennerij is de enige sporttak waarin gemotoriseerd vervoer deel uitmaakt van het sportieve verloop van een wedstrijd. Dat vergt bijzondere aandacht voor de veiligheid van renners en toeschouwers. Samen met stakeholders uit het wielrennen trof Belgian Cycling al heel wat maatregelen om wedstrijden veiliger te laten verlopen. Maar Belgian Cycling kan en wil nog verder op de ingeslagen weg. Om die ambitie waar te maken is de Federale Politie de gedroomde partner.”
Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de Federale Politie: “De zorg om de veiligheid van de samenleving is één van onze hoofdtaken en veiligheid bij wielerwedstrijden maakt daar deel van uit. Daarom is het belangrijk dat we structureel samenwerken met organisatoren, ambassadeurs uit het peloton, signaalgevers, … met elkeen die begaan is met veiligheid rond het wielergebeuren. Daarnaast is het vinden van nieuwe, gemotiveerde collega’s voor onze medewerkers een prioriteit. Politiemensen en wielrenners hebben heel wat raakvlakken. Door hierop in te spelen, kunnen we de juiste vrouwen en mannen vinden voor een boeiende job bij de politie.”

 

Initiatieven

Enkele initiatieven focussen telkens op de twee luiken van de samenwerking tussen Belgian Cycling en de Federale Politie.
Zo zullen er vanaf de start van dit wielerseizoen alvast op alle kampioenschappen van Belgian Cycling infostands van de politie zijn. De bedoeling is enerzijds om toeschouwers van wielerwedstrijden warm te maken voor een job bij de politie, als medewerker in uniform of als burgerpersoneel, en anderzijds om het belang van veiligheid rond het wielergebeuren goed in de verf te zetten.
Naar de wielrenners zelf toe zal er op infosessies gezondheid en veiligheid voor junioren iemand van de Wegpolitie van de Federale Politie uitleggen hoe en waarom zij, samen met de Lokale Politie en met de organisatoren, een wielerwedstrijd beveiligen en begeleiden. Daarnaast zal op die infosessies ook een provinciale rekruteringscoördinator van de Federale Politie uitleg geven over de vele job- en loopbaanmogelijkheden bij de politie. Deze infosessies starten in het voorjaar van 2022.
Commissaris Tom Iliano van de Federale Wegpolitie is specialist in de beveiliging van wielerwedstrijden: “Hoe meer jonge wielrenners weten over de politiewerking voor en tijdens een wielerwedstrijd, des te meer begrip er ontstaat voor elkaar. Zo vermijden we incidenten en maken we samen de wielerwedstrijden veiliger.”
Beide organisaties zullen gezamenlijke berichten over deze initiatieven publiceren op hun sociale media en ook via hun interne communicatiekanalen.

 

220221 Belgian Cycling

 

220221 Belgian Cycling

 

220221 Belgian Cycling