Gevechtsduikers van de speciale eenheden uit Letland, Litouwen, Finland en België trainen samen tijdens 'Xalamander'-oefening

Vier dagen lang hebben België, Letland, Litouwen en Finland hun speciale eenheden op de proef gesteld tijdens verschillende oefeningen in het gevechtsduiken. De speciale eenheden van de Federale Politie ontvingen in de week van 27 mei hun buitenlandse collega’s en organiseerden allerlei oefenscenario’s in heel België.

Gevechtsduikers van de speciale eenheden uit Letland, Litouwen, Finland en België trainen samen tijdens 'Xalamander'-oefening

De speciale eenheden (DSU) van de Belgische Federale Politie trainden zij aan zij met hun collega’s uit Letland (Omega), Litouwen (Aras) en Finland (5th Unit). Ook de speciale eenheden uit Spanje (GEO) en IJsland (VIKING) waren aanwezig als waarnemers, en collega’s uit Duitsland (GSG9), Italië (GIS) en de Special Forces Group van het Belgisch leger namen deel als expert. 

De aanwezige landen maken allemaal deel uit van ATLAS, een netwerk van speciale eenheden uit verschillende EU-lidstaten. Het ATLAS-netwerk bestaat uit werkgroepen die de samenwerking tussen speciale eenheden op allerlei domeinen bevorderen. 

Drie oefeningen, van Doornik tot Zeebrugge

De 'Xalamander'-workshop bestond uit drie oefeningen, elk met een eigen operationele doelstelling. Zo werd er getraind op de tussenkomst bij een gijzeling of criminele ontvoering, gewerkt op tactiek en op discretie. Elke proef ging bovendien gepaard met een andere vorm van samenwerking: ieder land afzonderlijk, bilateraal, of de verschillende landen samen. Deze vierdaagse had als doel de operationele voorbereiding van interventies in het water te verbeteren en de samenwerking tussen de verschillende eenheden te verdiepen, maar ook om uitwisselingen tussen de verschillende deelnemers tot stand te brengen en van elkaar te leren, zowel op technisch als op tactisch gebied.

De oefeningen gingen door op verschillende plaatsen in ons land: in de streek van Doornik, in regio Antwerpen en tot slot in Zeebrugge. Deze oefeningen waren mogelijk dankzij de steun van een groot aantal partners, waaronder de Scheepvaartpolitie (SPN), Directie luchtsteun (DAFA) en de medische diensten van de Federale Politie, de politiescholen Paulo en Campus Vesta, Defensie (medische en luchtcomponent), de havenautoriteiten en havenbeveiliging van Port of Antwerp-Bruges, de brandweer van Antwerpen, de Waterbus en de groep DC.