Het jaarverslag 2018 van de Federale Politie staat online

In het vernieuwde jaarverslag vind je overzichtelijke tabellen, picto’s, foto's en video's en een reeks success stories.

Deze editie is anders dan de vorige: uitsluitend in digitale vorm en inhoudelijk gebruiksvriendelijker voor de lezer. We zijn afgestapt van de traditionele lay-out geënt op de organisatiestructuur en we kozen bewust voor een meer overkoepelende en thematische presentatie rond vier luiken:

  • Veiligheid
  • Informatiebeheer
  • Onze middelen
  • De politie als werkgever

De vernieuwde inhoud en look & feel zetten de toon voor de volgende jaren om eenvoudig en betrouwbaar te kunnen vergelijken en inschatten.

Naar het jaarverslag en het voorwoord van de commissaris-generaal van de Federale Politie