Inbraakpreventie: maak zelf het verschil!

Wist je dat er in ons land meer dan 130 woninginbraken per dag worden gepleegd? De sociale kosten die hieraan verbonden zijn, zijn aanzienlijk: wij betalen jaarlijks meer dan 350 miljoen euro. Met de overgang naar het winteruur in zicht, traditioneel een periode die geliefd is bij inbrekers, ondernemen zowel de Federale als de Lokale Politie opnieuw actie om het belang van inbraakbeveiliging onder de aandacht te brengen. Immers, door eenvoudige ingrepen kan je grote resultaten bekomen en inbrekers afschrikken.

De zevende nationale actieweek vindt dit jaar plaats van 19 tot 25 oktober, met woensdag 21 oktober als Europese actiedag tegen woninginbraken. De FOD Binnenlandse Zaken, de politie, de gemeentelijke preventiediensten, de buurtinformatienetwerken, de provincies en de private partners verenigen hun krachten om eenieders aandacht te vestigen op het belang van inbraakbeveiliging. In die week vinden er in je buurt sensibiliseringsinitiatieven plaats en kan je tips krijgen over de beveiliging van je woning. Die begint bij het aannemen van goede gewoonten en het hebben van waakzame buren. Niet alleen in ons land, maar ook in alle lidstaten van de Europese Unie zal tijdens die week de sensibilisering voor inbraakpreventie centraal staan in de communicatie.

 

5 minuten

Je zou denken dat je minder weggaat dan voorheen, dat je meer telewerkt en dus minder risico loopt om het slachtoffer te worden van inbraak. Weet dat inbrekers maar 5 minuten nodig hebben om je huis te betreden, je te bestelen en te vluchten. Je hoeft dus niet lang afwezig te zijn; het is voldoende om even boodschappen te gaan doen of je kinderen naar school te brengen. Het is geweten dat het aantal inbraken toeneemt tijdens de donkere maanden. Het moment is dus aangebroken om jezelf af te vragen wat je kunt doen om inbraken te voorkomen.

1 dag niet

First floor

Het voorkomen van een inbraak begint met het aannemen van goede gewoonten: altijd ramen en deuren op slot doen, ook al ben je maar even weg, en aantrekkelijke voorwerpen zoals laptop, smartphone ... verbergen. Tijdens de korte herfst- en winterdagen is het makkelijker voor inbrekers om vast te stellen of je aanwezig bent of niet: als er geen licht brandt, als de rolluiken niet neergelaten zijn ... Geef dus de indruk dat er iemand thuis is door lampen met tijdschakelaars te gebruiken of de radio te laten spelen.

Een ander aandachtspunt zijn de inbraken via de eerste verdieping, die meer en meer voorkomen. “Dit jaar zal de campagne gebaseerd zijn op de modus operandi ‘first floor’ (inbraak op de eerste verdieping)”, volgens inspecteur Yves Civilia. Hij is teamchef van de sectie woninginbraken van de Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de Federale Politie. “Dit wordt een echte plaag in België. De reden is eenvoudig: slachtoffers beveiligen de gelijkvloerse verdieping en vergeten de eerste verdieping …” Denk er dus aan om ook de eerste verdieping van je woning te beveiligen, want inbrekers gebruiken alles wat binnen hun bereik ligt om daar te geraken: dakgoot, tuinmeubels, ladder, stelling ...

 

Diefstalpreventieadviseur: gratis!

Weet je niet waar te beginnen? Doe een beroep op de diefstalpreventieadviseur van je politiezone. Die komt gratis naar je toe en geeft je neutrale en objectieve adviezen. Hij analyseert de zwakke punten inzake de beveiliging van je woning en doet aanbevelingen om de risico's te verminderen. Niets is verplicht: je beslist zelf welke preventiemaatregelen je al dan niet wenst toe te passen. Hij kan je ook adviseren om mechanische preventiemaatregelen te nemen, zoals je deuren beveiligen met een meerpuntssluiting, een veiligheidscilinder of een rozet of je ramen beveiligen met vergrendelbare raamkrukken, opbouwsloten of gelaagd glas. Interesse? Wacht niet langer en maak een afspraak met de diefstalpreventieadviseur van je Lokale Politie.

 

Sociale media

De sensibiliseringsactiviteiten zullen door de crisis niet dezelfde weerklank krijgen als de voorgaande jaren. Dit mag ons niet belemmeren om via andere middelen te communiceren. Om zoveel mogelijk zichtbaarheid te geven aan de campagne, lanceert de FOD Binnenlandse Zaken van 20 tot 26 oktober een grote sensibiliseringscampagne via aanplakking in de stad en in de stations. We willen je dit jaar aanmoedigen om tijdens de hele campagne online aanwezig te zijn en om de sociale media te gebruiken en onze posts te delen:

 

Surf voor meer info over de campagne naar https://www.1dagniet.be/.

Voor tips rond veiligheid en preventie: www.besafe.be. Op https://www.politie.be/nl/e-loket kan je onder andere terecht voor een aanvraag voor woningtoezicht.