Infrabel en de Federale Spoorwegpolitie voeren de strijd tegen kabeldiefstal op

BRUSSEL, 6 februari 2023 - Infrabel stelde in 2022 een duidelijke stijging van het aantal kabeldiefstallen vast. Vorig jaar werden op het spoornet 466 dergelijke feiten gepleegd, een stijging met meer dan 300% (!) ten opzichte van 2021, toen er 153 feiten werden opgetekend. Kabeldiefstallen en diefstalpogingen hebben een zware impact op de stiptheid, met dagelijks gemiddeld meer dan anderhalf uur vertraging. Om deze misdaadgolf tegen te gaan, startten Infrabel en de federale spoorwegpolitie (SPC) een reeks acties in het hele land. De spoornetbeheerder neemt extra maatregelen om zijn infrastructuur beter te beveiligen, zoals GPS-trackers om kabels te lokaliseren.

Infrabel en de Federale Spoorwegpolitie voeren de strijd tegen kabeldiefstal op

Het aantal diefstallen is meer dan verdrievoudigd in 2022

Wallonië sterkst getroffen

Geografisch gezien werd meer dan 83% van de diefstallen gepleegd in Wallonië, 12% in Vlaanderen en 5% in Brussel. Met een concentratie van 2/3 van de incidenten ligt het zwaartepunt van de diefstallengolf in de streek van Charleroi (296 incidenten - 64%), vóór de arrondissementen Luik (62 incidenten - 13%), Antwerpen* (34 incidenten - 7%) en Brussel (21 incidenten - 5%). De overige incidenten in Vlaanderen* vonden plaats in de arrondissementen Leuven (15), Gent (6) en Hasselt (3). Dit brengt het totaal aantal kabeldiefstallen in Vlaanderen vorig jaar op 58.

Naast de financiële schade wegen de gevolgen van deze diefstallen zwaar door op de stiptheid van de treinen: vorig jaar veroorzaakte dit 33.169 minuten vertraging, gemiddeld meer dan anderhalf uur per dag. Maar ook uitgestelde werken zijn een gevolg van de kabeldiefstallen omdat de technici van Infrabel eerst dringende herstellingen moeten uitvoeren vooraleer ze met hun gewone werk voor het onderhoud of de vernieuwing van de seininrichting kunnen beginnen. Uiteindelijk leidt de onophoudelijke golf van nieuwe feiten tot moedeloosheid bij het personeel van Infrabel.

In het vorige recordjaar, in 2018, werden 315 incidenten vastgesteld. De inspanningen van toen hebben geleid tot de arrestatie van verschillende bendes die in België actief waren en het aantal diefstallen in de daaropvolgende jaren is sterk verminderd.

 

Meer controles en GPS-trackers om dieven af te schrikken

Om de toename van het aantal diefstallen tegen te gaan, voeren de federale spoorwegpolitie en Infrabel in 2023 in het hele land de strijd op. De federale politie zal het hele jaar door namelijk verschillende specifieke controleoperaties uitvoeren. Deze operaties zijn een aanvulling op de klassieke patrouilleringen en maken het mogelijk om verdacht gedrag sneller op te merken en nauwkeuriger te lokaliseren.  

Infrabel versterkt van zijn kant de maatregelen om de onderdelen van zijn spoorinfrastructuur beter te beveiligen. Zo ontwikkelde de spoornetbeheerder een project met GPS-trackers. Dit zijn toestellen die de locatie van kabels in real time doorgeven wanneer ze worden verplaatst. Om het de dieven moeilijker te maken, graaft Infrabel zijn kabels ook in, markeert het deze met het merkteken "Infrabel" zodat schroothandelaars ze heel eenvoudig kunnen herkennen en vervangt het koper door aluminium waar dat technisch mogelijk is.

 

De mobilisatie werpt reeds vruchten af  

Om de heropflakkering van de kabeldiefstalgolf te bestrijden, zijn er al grootschalige operaties opgezet die resultaat hebben opgeleverd. Sinds begin januari zijn er 6 personen gearresteerd. Deze operaties zijn ook bedoeld om een duidelijk afschrikwekkend signaal te geven aan de criminelen die dit soort misdrijven plegen.  

Koperdieven riskeren een gevangenisstraf en een zware boete. Het gerecht pakt dieven streng aan en vervolgt ze voor "kwaadwillige belemmering van het treinverkeer". Om zijn schade te kunnen verhalen, stelt Infrabel zich systematisch burgerlijke partij. In 2022 leidde dit soort misdrijven tot 11 veroordelingen. De straffen die verdachten hiervoor kunnen krijgen, kunnen oplopen tot 5 jaar gevangenis en boetes van meerdere duizenden euro.