Inhuldiging van het Kanaal Condé-Pommeroeul

Na vijf jaar werken hervat de scheepvaart op het grensoverschrijdende kanaal. Op donderdag 30 november vond de inhuldiging van deze verbindingsweg plaats in aanwezigheid van Belgische en Franse politici.

Inauguration du Canal Condé-Pommeroeul

De Federale Scheepvaartpolitie was aanwezig naast de politiezone des Hauts-Pays om de hooggeplaatsten aan boord van de boot te begeleiden vanaf de Frans-Belgische grens en om het evenement op het water en rond de locaties van het evenement te beveiligen. Deze hervatting van de scheepvaart is een belangrijke troef voor het goederentransport in Noordwest-Europa.

Inauguration du Canal Condé-Pommeroeul
Inauguration du Canal Condé-Pommeroeul
Inauguration du Canal Condé-Pommeroeul