Kijk Uit: Wederzijds respect en dan met z’n allen zonder motorongevallen!

De gemotoriseerde tweewielers zitten al een poos in de lift en dat is een goede zaak, want ze kunnen een deel van de oplossing zijn voor het mobiliteitsprobleem. Trouwens meer motorrijders op de weg betekent     misschien ook dat automobilisten meer en beter rekening met hen zullen houden, want elk motorslachtoffer is  er natuurlijk een te veel! Vaak ligt een menselijke fout, hetzij van de motorrijder zelf, hetzij van de     automobilist aan de basis van een motorongeval. Door elkaar beter te leren kennen en te respecteren kunnen we het echter voor iedereen veiliger maken op de baan en daar komt het toch op aan!