Veilig Surfen: Cyber Help tegen pesten

Hyperconnectiviteit kan al snel leiden tot cyberpesten. Er is een nieuwe applicatie om het fenomeen te bestrijden.  

cyber-help app

Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen het slachtoffer worden van spot en beledigingen. Cyberpesten kan al snel de jonge hypergeconnecteerde generatie treffen. "Het slachtoffer hult zich vaak in stilzwijgen door het gevoel van schaamte maar ook uit angst voor vergelding als het erover praat. Er is ook de schrik om erover te praten met de ouders, uit angst om veroordeeld te worden, maar ook om druk op hen uit te oefenen terwijl ze al veel te regelen hebben op familiaal en professioneel vlak", legt Olivier Bogaert, commissaris bij de Federal Computer Crime Unit uit.  

Om die belangrijke problematiek te bestrijden, heeft de universiteit van Bergen met de steun van de stad Bergen een tool ontwikkeld. "De tool kreeg de naam Cyber Help en baseert zich zowel op een pedagogisch programma dat aan scholen wordt aangeboden om pesten en cyberpesten aan te pakken, maar ook op een gelijknamige applicatie." 

Praat over het project 

Leerlingen worden verzocht de applicatie te installeren en op een icoontje te klikken. "Als de leerling spottende of beledigende berichten krijgt of foto's ziet rondgaan met negatieve commentaren, zal de app, wanneer de leerling op het icoontje klikt, een screenshot maken en een mail opstellen die naar de leden van het schoolteam wordt gestuurd." Zo kunnen ze de situatie analyseren, contact opnemen met het slachtoffer en bepaalde oplossingen aanwenden die de universiteit van Bergen voorstelt. De screenshots kunnen ook nuttig zijn bij een gerechtelijke procedure. 

Praat over het project in uw omgeving!