Veiligheidsmonitor: 400.000 Belgen krijgen vragenlijst over hun veiligheid(sgevoel)

Vanaf vandaag krijgen 400.000 Belgen de kans om mee te werken aan de Veiligheidsmonitor, een nationale enquête over veiligheid. De Federale Politie werkt hiervoor samen met de Lokale Politie, de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale overheden. Het gaat om de 10e editie van de grootschalige enquête over veiligheid, slachtofferschap en politiewerking. 400 000 personen van 15 jaar en ouder zullen vanaf vandaag een brief in de bus krijgen waarin ze onder andere een score aan hun buurt kunnen geven op het vlak van veiligheid of zeggen hoe zij de werking van de politie ervaren.

Veiligheidsmonitor: 400.000 Belgen krijgen vragenlijst over hun veiligheid(sgevoel)

  

Veiligheidsmonitor 2021

 

De Federale Politie stelde de nationale vragenlijst op samen met verschillende partners. 132 politiezones voegden daar nog een deel aan toe met specifieke vragen over de lokale omgeving. De bedoeling van de enquête is om de ervaring van de bevolking te kennen op het vlak van veiligheid en politie, zodat het veiligheidsbeleid zoveel mogelijk kan worden afgestemd op wat er leeft. De politie rekent op een maximale deelname aan de enquête: hoe meer mensen deelnemen, hoe betrouwbaarder de informatie en hoe beter er lessen uit getrokken kunnen worden. We verwachten de resultaten van deze Veiligheidsmonitor midden 2022.

 

Waarom zou ik de Veiligheidsmonitor invullen?

  • Het is heel eenvoudig, zeker online

De enquête invullen kan zowel op papier als online (via een speciale toegangscode) en duurt niet lang, gemiddeld 10 à 15 minuten. We willen iedereen aanmoedigen om voor de digitale versie te kiezen. Die biedt een aantal voordelen: een snellere afhandeling, minder risico's op fouten en er komt geen verzending via de post bij kijken.

  • De enquête is volledig anoniem

De geadresseerden van de enquête werden geheel toevallig geselecteerd. De anonimiteit van de antwoorden wordt zowel online als op papier gegarandeerd. Als je de vragenlijst online invult, vind je in de brief niet alleen een toegangscode voor de website, maar ook een QR-code die onmiddellijk toegang tot de vragenlijst geeft. Wanneer je de papieren versie verkiest, kan je de enquête gratis terugsturen zonder enige verwijzing naar je adres of persoonlijke gegevens.

  • Het is de gelegenheid om je steentje bij te dragen

Door de vragenlijst in te vullen kan je politiediensten helpen de criminaliteit in je buurt in beeld te brengen. Welke problemen ondervind je in jouw wijk? Om welke reden voel je je misschien onveilig? Wat is je ervaring met de politie?

  • Je hebt de kans om je te laten horen, ook als slachtoffer

Misschien ben je slachtoffer geworden van een misdrijf, maar heb je om bepaalde redenen geen aangifte gedaan. Ook die misdrijven waarvan de politie nog niet op de hoogte is, kunnen zeer belangrijk zijn. De Veiligheidsmonitor biedt mensen de kans om hun persoonlijke ervaringen of meningen op een anonieme manier te delen.

  • Elke deelname is nuttig

Elke ervaring die u deelt, helpt ons om een beter veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Enkel door te weten wat er leeft bij de mensen, kunnen we gericht werken op die zaken die voor u van belang zijn.

Labels