22 transmigranten onderschept tijdens grootschalige politieactie in arrondissement Leuven

BRUSSEL, 29/01/2020. - Tijdens een grootschalige politieactie in het arrondissement Leuven werden de voorbije nacht 22 transmigranten onderschept. De actie was een samenwerking tussen 14 verschillende federale en lokale politiediensten en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ook het arrondissement Leuven blijft niet gespaard van mensensmokkelaars die transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk proberen te krijgen. Groepjes transmigranten komen vanuit Brussel met de trein naar Leuven en verspreiden zich van daaruit naar de verschillende snelwegparkings in de omgeving.

In de nacht van 28 op 29 januari 2020 voerden verschillende diensten van de Federale en Lokale Politie een controleactie die zich concentreerde op de as Landen-Boutersem. In een eerste fase werden 19 transmigranten onderschept die zich schuilhielden onder een brug nabij de parking in Walshoutem. In een tweede fase werden de vrachtwagens op de parkings van Walshoutem en Honsem gecontroleerd. Op die laatste parking werden nog 3 personen uit een vrachtwagen met bestemming Verenigd Koninkrijk gehaald.

In totaal werden dus 22 personen aangehouden omdat ze niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikken. Ze hebben allen de Eritrese nationaliteit, de meesten verklaarden minderjarig te zijn. De transmigranten werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken en de Dienst Voogdij.

Deze actie werd gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundienst van de Federale Politie in Leuven en de politiezone Getevallei. Daarnaast werkten ook collega’s van 5 lokale politiezones (PZ Leuven, PZ Lubbeek, PZ Hageland, PZ Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen en PZ Demerdal) en verschillende diensten van de Federale Politie (de Wegpolitie van Brabant, de directie Openbare Veiligheid, de interventiekorpsen van Limburg en Leuven, de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven, het technisch steunteam van de Scheepvaartpolitie, de dienst Luchtsteun en de Hondensteun) mee aan de actie.

Het doel van de actie was enerzijds om de beeldvorming van de transmigratiestromen te verbeteren en zo mogelijke smokkelnetwerken in kaart te brengen, en anderzijds om op te treden tegen de overlast die sommige transmigranten veroorzaken op hun traject tussen station en parking en hen te ontraden de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.