FGP Oost-Vlaanderen legt voor de eerste keer in België beslag op NFT's

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Oost-Vlaanderen heeft in het kader van een financieel dossier bij twee huiszoekingen een grote hoeveelheid zilveren en gouden munten alsook cryptocurrency en non-fungible tokens (NFT’s) in beslag genomen. Dit vertegenwoordigt een totale waarde van meer dan 547.000 euro. Het is de eerste keer dat er in België NFT’s in beslag worden genomen.

Eind 2018 heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen een financieel onderzoek opgestart in het kader van witwassen. Het parket Oost-Vlaanderen besliste om  de onderzoeksrechter te Oudenaarde te vorderen.
 
Op 18 mei 2022 werden in dit dossier twee huiszoekingen uitgevoerd. Tijdens deze huiszoekingen werd er een grote hoeveelheid zilveren munten alsook een kleinere hoeveelheid gouden stukken aangetroffen, samen ter waarde van ongeveer 346.000 euro.
Daarnaast werd er ook gezocht naar virtuele valuta. Er werd cryptogeld ter waarde van 175.000 euro en NFT’s  ter waarde van 26.000 euro in beslag genomen.

NFT staat voor ‘Non-fungible token’ , een 'niet-vervangbare koppeling’. Een digitaal item (bijvoorbeeld een foto, afbeelding, audiofragment, …) wordt als NFT op een blockchain vastgelegd zodat de koper er als eigenaar aanspraak op kan maken. Zo werd bijvoorbeeld de allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey als NFT verkocht voor ruim 2,9 miljoen dollar.
Tegenwoordig wordt dit principe veel toegepast voor digitale kunst en verzamelobjecten en wordt er ook op de waarde gespeculeerd. De koper kan immers zijn bewijs van eigendom van de digitale kunst opnieuw verkopen. Deze markt is echter niet gereguleerd en dus risicovol, en in die zin niet te vergelijken met de traditionele eigendom van een kunstwerk.

FGP Oost-Vlaanderen streeft ernaar dat misdaad zeker niet loont en tracht de verdachten daarom maximaal te 'plukken'. Dit houdt in dat er niet alleen naar tastbare waarden gezocht wordt - zoals cash geld, goud, dure wagens, … -  en de gelden op de Belgische en buitenlandse rekeningen, maar evenzeer naar digitale waarden zoals cryptogeld (bitcoin, ethereum, …) en NFT’s.

Al deze in beslag genomen waarden worden overgemaakt aan het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring), dat instaat voor de verdere afhandeling ten voordele van de Staatskas.