Inbraakpreventie

Wat u moet weten over de inbreker?

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het belang onderstreept om sluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat.

Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht. Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

Het is eerder uitzonderlijk dat een confrontatie tussen de inbreker en de bewoner plaatsvindt. Inderdaad, heel wat daders werken in een voor hen bekende omgeving en zij hebben er weinig belang bij een confrontatie uit te lokken zodat ze herkend of goed beschreven kunnen worden.

Hoe kunt u zich beveiligen?

De beveiliging tegen inbraak berust op het zinvol en met risico evenredig combineren van drie soorten maatregelen die door de beveiligingsspecialisten organisatorische, bouwkundige en electronische maatregelen genoemd worden:

Organisatorische maatregelen strekken er vooral toe de woning voor de dief onaantrekkelijk te maken, hem geen gelegenheid te geven en de buit zo laag mogelijk te houden door o.a. een goed sleutelbeheer, het scheppen van een bewoonde indruk, het merken en registreren.

Bouwkundige maatregelen hebben tot doel de weerstand van toegangen en uitgangen en van alle andere gevelopeningen te verhogen: degelijke sloten, gelaagd glas, enz..

Electronische beveiliging is in sommige gevallen een noodzakelijke aanvulling op de voorgaande maatregelen en heeft naast een algemeen afschrikkende functie de taak een inbraak of een poging te detecteren en de omwonenden en de politiediensten rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren.

De samenhang tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een niet gesloten inbraakwerende deur heeft weinig of geen waarde evenals een detectie die zonder verder gevolg blijft.

Daarenboven is het noodzakelijk alle kwetsbare punten goed te beveiligen. Het volstaat niet de achterdeur te verstevigen en vooraan een toegang te laten via de kelderopening. De meeste inbrekers zoeken wel een toegang via het zwakste punt maar, indien dit niet lukt, zoeken zij eerst een andere toegang vooraleer het objectief te verlaten.

De basisvoorwaarde opdat de beveiliging effectief zou zijn is en blijft echter dat men ze aanwendt. Het gebeurt vaak dat een beveiliging omzeild wordt, niet door een kundige dief, maar omdat de bewoner ze gewoonweg niet in gebruik had gesteld.

Hetgeen voorafgaat betekent ook dat beveiliging maatwerk is, zeker voor wat de bouwkundige en electronische maatregelen aangaan en dan vooral wanneer die in combinatie met elkaar gebruikt worden. Verder deskundig advies van beveiligingsspecialisten is hier dan ook nodig.

U kan gratis beroep doen op een diefstalpreventieadviseur van uw lokale politiezone of gemeente. U vindt zijn contactgegevens op de website www.besafe.be van de Algemene directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Federale Politie via het contactformulier.