Veilig Surfen: 'Revenge porn' strenger bestraft

De quarantaine heeft onze gewoontes ingrijpend veranderd. Spanningen of partnergeweld hebben soms geleid tot 'revenge porn'. Gelukkig is de wetgeving geëvolueerd en worden zulke daden strenger bestraft. 

De quarantaine was voor velen psychologisch moeilijk, maar nog meer voor de slachtoffers van partnergeweld of belaging.  

Nadat ze uiteen zijn gegaan, verspreidt een ex-partner een pikante video van zijn ex-vriendin en stuurt de video uit wraak door naar zijn contactpersonen. Dit fenomeen heeft een naam: revenge porn. "In ons land maakt artikel 371/1 van het Strafwetboek de vervolging mogelijk van de dader van de verspreiding van een beeld- of geluidsopname waarin een ontblote persoon voorkomt of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt. Als de persoon geen toestemming heeft gegeven of als de opname buiten diens medeweten wordt verspreid, dan is de straf zes maanden tot vijf jaar gevangenis. En als het slachtoffer jonger dan 16 jaar is, riskeert de schuldige tien tot vijftien jaar opsluiting", verduidelijkt commissaris Bogaert van de Federale Politie.  

Inwerkingtreding in juli 

Om het hoofd te bieden aan die gevallen van revenge porn, heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers beslist om het artikel te wijzigen, dat op 1 juli in werking zal treden. "Revenge porn wordt nu beschouwd als een verzwarende omstandigheid en de dader riskeert een straf van zes maanden tot vijf jaar en een boete van 200 tot 15 000 euro. Die nieuwe tekst voorziet ook in de verwijdering of de snelle blokkering van de betrokken beelden. Op vordering van de magistraat zal de dader, maar ook de verspreiders en de telecomoperatoren, 6 uur de tijd hebben om de beelden te verwijderen, op straffe van strafrechtelijke sancties", besluit de commissaris van de Computer Crime Unit.