Veilig Surfen : Safer Internet Day

Zoals elk jaar is de eerste dinsdag van februari Safer Internet Day. Het doel van die dag is ons te informeren om van het internet een veiligere plek te maken. Deze 20e campagne is in het bijzonder bedoeld om de jongeren bewuster te maken zodat zij hun digitale omgeving veiliger kunnen gebruiken.

Safer Internet Day

De campagne roept de ouders echter ook op om voorzichtiger om te gaan met de gegevens en de informatie die ze op het internet plaatsen en vooral om goede praktijken met hun kinderen te delen. 

We hebben je er al op gewezen dat smartphones het doelwit van hackers zijn geworden. Ze zijn in ons dagelijkse leven immers het belangrijkste digitale middel. Er kunnen zeer regelmatig berichten verschijnen die ons uitnodigen een site te bezoeken of een document in te kijken. Als we erop ingaan, zorgt dit voor de installatie van een programma dat toegang zal hebben tot de gegevens van de aanwezige apps, maar ook tot onze persoonlijke gegevens zoals die van de kredietkaart die we voor onze onlineaankopen gebruiken. 

De campagne van dit jaar benadrukt ook het feit dat heel wat jongeren het slachtoffer kunnen worden van negatieve opmerkingen in verband met genderstereotypen. Dit zal de verspreiding van voortdurende kritieken op de sociale media mogelijk maken. Als volwassene kunnen we onze jonge gebruikers er dus bewust van maken dat ze een belangrijke rol kunnen spelen om van het internet iets positiefs te maken. Dit kunnen ze onder meer doen door online vriendelijk en respectvol te zijn en door hun eigen reputatie maar ook die van de anderen te beschermen. 

Ouders hebben daarbij een bepalende rol. Door te zorgen voor een open dialoog met hun kinderen gaan ze hen helpen de technologie op verantwoorde, respectvolle en ook creatieve wijze te gebruiken. 

In het kader van hun beroep kunnen opvoeders en leerkrachten die jonge generatie ook helpen haar kritische geest te ontwikkelen om in het bijzonder de strijd aan te gaan tegen valse informatie die de ronde doet. 

We nodigen je dus uit om naar de site saferinternetday.be te gaan. Zoek je een idee voor een activiteit om jongeren bewust te maken van de gevaren van het internet, dan kan je er ook suggesties voor de organisatie ervan ontdekken.

 

Meer weten?