Wanneer jongeren en politie met elkaar in dialoog gaan

Zowel Davide als Bruno werken als politieagent in de politiezone Zuid. Elk van beiden kreeg tijdens de uitoefening van zijn functie wel eens te maken met verbaal of fysiek geweld door burgers. In het raam van de campagne Wederzijds Respect, een initiatief van het departement Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de GPI, gingen ze akkoord om voor de camera met jongeren over deze problematiek te praten. Het waren ontroerende en constructieve ontmoetingen.

Wanneer jongeren en politie met elkaar in dialoog gaan

De 16-jarige Bo en Davide, politieagent in Brussel, hebben eerst een beetje moeite om elkaar in de ogen te kijken. Beiden hebben immers hun eigen kijk op de houding van de andere tijdens betogingen en die is verre van positief. Toch gaan ze akkoord om rustig met elkaar te praten, weg van alle tumult. Bo verwijt de politieagent vooral zijn te agressieve gedrag. "Als jullie (betogers) de openbare ruimte bezetten, moet de politie ingrijpen", legt de politieagent van de zone Zuid haar uit. En het meisje verwijt hem dat hij geweld gebruikt. "Wat zou je doen als iemand niet gehoorzaamt?", vraagt de politieagent haar. "Je moet de mensen één voor één uit de menigte halen in plaats van hen bijeen te drijven", antwoordt de jongere. "Het is tactisch onmogelijk om hen één voor één weg te leiden. We moeten ook aan onze veiligheid denken. We kunnen niet twee politieagenten in de menigte sturen om er iemand uit te halen. Beide agenten zullen sowieso worden aangevallen door kwaadwillige betogers", legt de politieagent haar uit.

 

Deze video's maken deel uit van de campagne van de FOD Binnenlandse Zaken die gericht is op de bevordering van de relatie tussen burgers en veiligheidsbeoefenaars met als boodschap: "Wie elkaar beter kent, respecteert elkaar meer".

De 24-jarige Ilyas spreekt met Bruno, eveneens politieagent in de zone Zuid. "Ik wil niet veralgemenen, maar de politie heeft niet zo'n goed imago. Als we ze zien aankomen, denken we niet dat we een leuke tijd gaan hebben", aldus de jongeman. "We begrijpen niet altijd het beeld dat jongeren van de politie hebben. Ik kan erin komen dat sommigen vinden dat we ons agressief gedragen, maar we controleren enkel omdat dat ons is gevraagd. (…) Heel vaak verloopt alles goed. Toch hoeft er maar één jongere 'vuile flik' te zeggen en de situatie loopt uit de hand", reageert Bruno. "Jongeren creëren hun eigen zelfverdedigingsmechanisme", antwoordt Ilyas. De twee nemen afscheid met een boodschap van hoop: "Als jongeren en politie samenwerken, krijgen we een betere stad en een betere wereld."

Het bewijs hiervan is dat de dialoog een noodzakelijke stap is om de andere te begrijpen en een respectvolle relatie op te bouwen tussen personen die soms op gespannen voet lijken te staan. Bekijk hier de video's die beschikbaar zijn in drie talen:

 

 

Meer informatie ...

  • Meer informatie over ampagne Wederzijds respect op besafe.be