Yve Driesen is nieuwe directeur aan het hoofd van FGP Antwerpen

Hoofdcommissaris Yve Driesen zal inzetten op innovatie en doorgedreven samenwerking

Deze week, op dinsdag 2 juni 2020, startte hoofdcommissaris Yve Driesen als gerechtelijk directeur bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen. Hij neemt daarmee de fakkel over van waarnemend directeur Kristiaan Vandepaer, die de functie tijdelijk invulde na het vertrek van voormalig directeur Stanny De Vlieger – die een nieuwe uitdaging aanging als verbindingsofficier voor de Belgische politiediensten in het Verenigd Koninkrijk.

Hoofdcommissaris Driesen startte zijn loopbaan bij de Federale Politie in 2000 als pelotonscommandant tijdens het voetbalevenement Euro 2000. Van daaruit maakte hij de overstap naar de luchthaven van Zaventem, waar hij ervaring opdeed als preventie- en veiligheidsofficier. Van 2002 tot 2009 vervoegde hij de Lokale Politie in onze hoofdstad, waar hij verantwoordelijk commissaris was voor de zone Brussel-Centrum. Als leidinggevende in een complexe, multiculturele context zette hij hier volop in op intelligence-gestuurd werken en optimalisatie van de beschikbare capaciteit. In juni 2009 mocht de Federale Politie hoofdcommissaris Driesen opnieuw verwelkomen, eerst binnen het arrondissement Turnhout van de FGP Antwerpen en later bij de FGP Limburg. Als directeur operaties fungeerde hij er telkens als eerste vervanger bij afwezigheid van de gerechtelijk directeur.

Voortrekker in innovatief en intelligence-based politiewerk

Tijdens zijn loopbaan ontwikkelde Driesen een grote interesse in ‘intelligence-based’ politiewerk. Hij is ervan overtuigd dat data, technologie en innovatie de kwaliteit van het speurwerk ten goede komen. Hij is niet bang gevestigde processen en werkwijzen in vraag te stellen en vernieuwing op gang te trekken – telkens met de kwaliteit van het operationele werk voor ogen. Vanuit die optiek was hoofdcommissaris Driesen onder andere voorzitter van de werkgroep ‘intelligence’ voor het nationale i-Police project en is hij programmamanager innovatie voor de commissaris-generaal van de Federale Politie en vertegenwoordiger voor de Belgische politie in verschillende internationale werkgroepen rond innovatieve politiewerking.

In 2016 lanceerde hij het project ‘Policing the future’ rond de bedreigingen én kansen die nieuwe technologieën bieden voor het politiewerk. Een programma dat al snel breed erkend en gedragen werd binnen de Geïntegreerde Politie en dat verschillende projecten faciliteerde, waaronder de welbekende ‘digitale crime scene’.

“Ik zie de impact van technologie als één van onze grootste uitdagingen. Zowel wat misbruik door criminelen betreft, en ons antwoord daarop, als de kansen voor onze interne werking. Technologie is ruimer dan ICT, maar cybercriminaliteit in het bijzonder zal ons – gespecialiseerde recherche – uitdagen. We zullen ons hierop moeten organiseren.”

“Let’s work together to get the job done!”

Naast innovatie is ook doorgedreven samenwerking één van de pijlers waarop de kersverse gerechtelijk directeur wil inzetten. “Het is mijn overtuiging dat, indien we als gerechtelijke politie relevant willen blijven in onze strijd tegen de complexe en georganiseerde criminaliteit, we meer dan ooit een expertenorganisatie zullen moeten zijn en worden - breed verbonden, zowel intern als extern, en gebouwd op competente, betrokken en dus tevreden medewerkers.”

Ook in zijn voorgaande functies zette Driesen reeds sterk in op die verbondenheid. Als directeur operaties van de Federale Gerechtelijke Politie in Turnhout coördineerde hij het eerste Belgische Joint Investigation Team (JIT) met Nederland. “Ik refereer graag naar generaal McCrystal, een Amerikaans generaal die strijd voerde tegen de Taliban in Afghanistan: ‘It takes a network to defeat a network’. Ik geloof dat onze FGP nog meer een netwerk moet worden. Intern, maar ook met andere gerechtelijke en bestuurlijke diensten van de Federale Politie, de Lokale Politie, het parket, de academische wereld, de bedrijfswereld en zelfs de burger.”

---

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen is een tak van de Federale Gerechtelijke Politie. In elk arrondissement van ons land is zo’n FGP gevestigd, onder leiding van een gerechtelijk directeur. De personeelsleden zijn gespecialiseerd in de aanpak van prioritaire criminaliteitsfenomenen zoals drughandel, mensenhandel en -smokkel, ernstige economische en financiële criminaliteit, rondtrekkende dadergroepen, terrorisme, enzovoort.