BOB-campagne: 200.000 bestuurders gecontroleerd, 3% blies positief

zomer hebben de Lokale en Federale Politie gedurende 12 weken bijna 200 000 bestuurders onderworpen aan een blaastest. Die test was voor 96,7% van de bestuurders negatief. Dit resultaat toont aan dat de overgrote meerderheid van de mensen de boodschap goed begrepen heeft dat drinken en rijden niet samengaan. Deze boodschap werd begin juni door Vias institute en de partners van de campagne gelanceerd bij de start van Europees Kampioenschap voetbal en de heropening van de horeca.

BOB-campagne: 200.000 bestuurders gecontroleerd, 3% blies positief

3,3% van de bestuurders blies positief

De Federale en Lokale Politie hebben in totaal meer dan 191.000 bestuurders gecontroleerd tijdens de 8 weken die deze BOB-campagne duurde. Dat zijn dus meer dan 2270 controles per dag. Het is niet mogelijk om dit cijfer te vergelijken met de voorgaande jaren. De context van de gezondheidscrisis en de andere tijdsduur van de campagne maakt het niet mogelijk om zinvolle vergelijkingen te maken.

Op 191.397 uitgevoerde tests, bleken 6279 bestuurders, ofwel 3,3 % van alle bestuurders positief te blazen. De overgrote meerderheid van hen blies wel meer dan 0,8 ‰.

 

 

Aantal uitgevoerde testen

Aantal positieve testen (tussen 0,5 et

0,8 ‰)

 

%

Aantal positieve testen

(> 0,8 ‰)

 

%

 

Totaal aantal positieve testen

 

%

2021

191.397

1847

1,0

4432

2,3

6279

3,3

 

Te veel bestuurders onder invloed tijdens de nacht

Het percentage positieve bestuurders tijdens de weeknachten (8,6%) is bijna gelijk aan dat tijdens de weekendnachten (8,4%). In totaal werden ‘s nachts 3215 bestuurders betrapt met een te hoog alcoholgehalte achter het stuur. Dat zijn gemiddeld 38 bestuurders tijdens elke nacht van deze BOB- campagne!

Tijdens de dag ligt het percentage positieve bestuurders veel lager: 1,8% op weekdagen en 2,2% tijdens het weekend. Tijdens de dag zijn er natuurlijk wel veel meer voertuigen die rondrijden. De kans om een bestuurder onder invloed tegen te komen is dus hoger. Vandaar dat het noodzakelijk blijft om ook door de dag te controleren op alcohol achter het stuur.

 

 

Week

Week

Weekend

Weekend

 

Dag

Nacht

Dag

Nacht

Aantal gecontroleerde voertuigen

83 769

10 582

71 469

27 280

Percentage positieve testen

1,8%

8,6%

2,2%

8,4%

 

Conclusie

In moeilijke omstandigheden door de gezondheidscrisis en door het feit dat er terug evenementen waren zoals het EK voetbal, hebben de Lokale en Federale Politie toch bijna 200 000 bestuurders gecontroleerd tijdens deze voorbije Bob-campagne. Het percentage positieve bestuurders ligt ‘slechts’ op 3%, toch blijft het absoluut noodzakelijk om te blijven controleren. In 2020 zijn er namelijk nog altijd meer dan 3000 ongevallen op onze wegen gebeurd, waarbij een bestuurder te veel gedronken had. En dat ondanks een avondklok en minder verkeer. Dat zijn er nog altijd gemiddeld 8 per dag.

Alle resultaten van de BOB-zomercampagne zijn te vinden op de website van de Federale Politie: www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be

De volgende BOB-campagne zal op 3 december van start gaan.

Bron: VIAS & de Geïntegreerde