Rekrutering en respect: een programma speciaal voor u

Het vertrouwen tussen de burgers en de veiligheidsberoepen verhogen is de doelstelling van de campagne Wederzijds Respect die samen met verschillende partners op het getouw is gezet. De boodschap van die campagne: "Wie elkaar beter kent, respecteert elkaar meer". In dat verband hebben we ervoor gekozen om elke maand een ander thema aan te snijden dat op het respect voor burgers focust. Het eerste thema betreft de rekrutering. Vanaf de selectie van de kandidaat tot aan zijn begeleiding tijdens de selectieproeven vormt respect immers een kernwaarde in het selectieproces van de Geïntegreerde Politie.

Rekrutering en respect: een programma speciaal voor u

Mensen zijn bang voor het onbekende. Elkaar (beter) leren kennen, zorgt voor meer respect tussen individuen. Deze gedachte zette de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, de Algemene Directie Civiele Veiligheid, de sociale dienst van de politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de Federale Politie ertoe aan de campagne 'Wederzijds Respect' op te zetten. Het doel: het vertrouwen tussen de burgers en de veiligheidsberoepen verhogen.

De campagne startte met een brochure waarin de burgers en de partners uitleg krijgen over die verschillende beroepen. De onthulling van een muurschildering luidde vervolgens de officiële lancering van de campagne in. De initiatiefnemers van de campagne willen een positieve boodschap uitdragen en wederzijdse kennis, een dialoog en vertrouwen tussen de burgers en de veiligheidsactoren tot stand brengen.

De Directie van de communicatie van haar kant heeft ervoor gekozen om verschillende directies te belichten, met als rode draad ook het thema wederzijds respect. In dat verband stellen we u maandelijks verschillende illustraties en goede praktijken van wederzijds respect voor. De maand januari gaat van start met het onderwerp rekrutering. Een proces dat de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie steeds gemakkelijker probeert te maken. Zo is ze in september van dit jaar van start gegaan met een nieuwe verkorte procedure. Voortaan weet een kandidaat binnen de 18 weken na de eerste test of hij of zij geselecteerd is.

Tijd is voor ieder van ons kostbaar. Daarom heeft de Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie in september van dit jaar een nieuwe rekruteringsprocedure ingevoerd. Voortaan weet een kandidaat binnen de 18 weken na de eerste test of hij of zij geselecteerd is.

Die aanpassing van de selectieprocedure sluit aan bij de logica van de campagne 'Wederzijds Respect' opgezet door de FOD Binnenlandse Zaken en gesteund door de Geïntegreerde Politie. Het doel ervan: opnieuw een brug slaan tussen de veiligheidsberoepen en de burgers.

Naast het organiseren van infosessies en rekruteringsdagen om de kandidaten over de nieuwe procedure te informeren en ze raad te geven, helpt de Directie van het personeel de kandidaten ook door een trainingsplanning op te stellen voor de sportproef die voor toekomstige operationele personeelsleden vereist is en die door velen geducht wordt. Dit programma wordt gespreid over vier weken om de kandidaat voor te bereiden op de 'shuttle run test' of beeptest. Deze test vervangt sinds de gezondheidscrisis tijdelijk het functioneel parcours. Die test bestaat erin tussen twee lijnen die 20 meter uit elkaar liggen heen en weer te lopen binnen een tijdspanne die aangegeven wordt met een 'piep'. De proef wordt beschreven in een video.

 

Voorwaarden om te slagen?

De test wordt stopgezet als de deelnemer bij het overeenkomstige signaal tweemaal de 20-meterlijn niet bereikt of wanneer hij beslist zijn test te beëindigen. De eisen voor vrouwen en mannen zijn verschillend:

  • Voor de vrouwen
    • Trap 4 + 15 seconden vervolledigen (= tot trap 5 en 15 seconden lopen).
    • Bent u op de dag van de test 40 jaar (of +): trap 3 + 15 seconden vervolledigen (= tot trap 4 en 15 seconden lopen).

 

  • Voor de mannen
    • Trap 6 vervolledigen (= lopen tot trap 7).
    • Bent u op de dag van de test 40 jaar (of +): trap 4 + 45 seconden vervolledigen (= tot trap 5 en 45 seconden lopen).

 

Als de kandidaat de Légertest stopzet of niet slaagt, mag hij een tweede (en laatste) keer proberen en dit ten vroegste twee maanden na de datum waarop hij niet geslaagd was.

Voor de training wordt aanbevolen om het advies van een arts in te winnen. In geval van medische problemen of bij gebrek aan sportbeoefening wordt aangeraden zich voor te bereiden met een programma van het type 'start to run'.

Veel geluk aan de deelnemers!  We hopen u zeer snel tot onze nieuwe rekruten te mogen rekenen.

 

Meer informatie ...

Alle details van de fysieke test en de voorgestelde training  

Alles weten over de uniformfuncties

Kom de politie ontdekken tijdens de infosessies