Gestolen voorwerpen

Kijkdagen waarop het publiek gestolen goederen kan bezichtigen en eventueel opeisen, worden punctueel georganiseerd op vraag van het parket. Dit geldt ook voor gestolen voorwerpen die worden teruggevonden bij de NMBS, op de luchthaven of bij de MIVB en die achteraf ook naar het parket gaan.

Hoe lang gestolen voorwerpen bewaard blijven is afhankelijk van het dossier en de tijd dat er aan deze zaak gewerkt wordt. Deze periode kan variëren van zes maanden tot dertig jaar. De magistraat bestudeert het dossier en neemt vervolgens één van volgende beslissingen:

  1. Vernietiging van het goed.
  2. Teruggave aan de rechtmatige eigenaars.
  3. Doorgeven aan diensten die instaan voor de verkoop van deze goederen.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Federale Politie via het contactformulier.